Berichten
 • Nieuwe White Paper: Inrichting van Shared Service Centers

  SSC’s en Service Management zorgen voor professionalisering van de digitale dienstverlening van gemeenten aan burgers

  Door: Nick Bakker & Maike Wessels

  Inleiding

  In 2007 heeft de VNG haar visie op de toekomst geschreven in de publicatie “Gemeente geeft antwoord”. Men voorzag toen al dat in 2015, 80% van de interacties tussen burger en lokale overheid via het digitale loket zou verlopen. Inmiddels staan we aan de vooravond van die verandering. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen versterken de destijds gekozen strategie. Gemeentes staan voor een grote opgave.

  In het Regeerakkoord 2012 is vastgelegd dat gemeentes een grotere rol krijgen in de dienstverlening naar de burgers: “ Het overbrengen van een groot aantal taken van het Rijk naar gemeenten maakt meer maatwerk mogelijk en vergroot de betrokkenheid van burgers” en “ We nodigen provincies uit om met gemeenten initiatieven gericht op vergroting van de gemeentelijke schaal te bespreken”. Lees verder

  lees meer