Berichten
  • IT dienstverlening: kies een Servicestrategie

    Servicestrategie: het fundament voor IT dienstverlening

    In veel organisaties waar ik kom om te praten over het verbeteren van de kwaliteit van de IT dienstverlening, wendt het gesprek zich vaak in de richting van Servicestrategie. Op een uitzondering daargelaten, is deze in veel organisaties onbekend, of in ieder geval nergens opgeschreven. IT dienstverlening is in veel gevallen ‘zo gegroeid’ omdat ‘dat altijd zo geweest is.’ Klinkt dat wellicht herkenbaar?

    Servicestrategie is in mijn ogen niets anders dan het maken van keuzes. Hoe vertaal ik de strategie van ons bedrijf door in een strategie voor onze dienstverlening. Dat is niet alleen belangrijk om de doelstellingen van het bedrijf te halen, maar zeker ook omdat het automatisch een bepaalde verwachting in gang zet. Lees verder

    lees meer