Berichten
 • Ready, set, go! De Apollo 13 Game!

  Apollo 13 Game

  Het is altijd even wennen als je met een groep volwassenen een levensecht spel gaat doen. Zeker als het je collega’s betreft. Iedere dag begroet je elkaar, bespreek je dingen met elkaar, zit je naast elkaar tijdens de lunch en met een beetje geluk heb je het ook nog gezellig tijdens de vrijdagmiddagborrel. Deze manier van omgang ben je gewend. Elkaars gewoontes –Pietje is op vrijdag altijd een beetje moe en Esther moet je niet aanspreken over yoga- ken je en daar voel je je meestal wel tevreden bij.

  Maar nu sta je met maximaal 12 collega’s in een trainingsruimte om met z’n allen de Apollo 13 Game te gaan doen. Lees verder

  lees meer
 • Drie highlight van het Axelos onderzoek

  Drie zaken die opvallen uit het Axelos onderzoek

  Deze zomer heeft Axelos, die nieuwe intellectueel eigenaar van ITIL® en PRINCE2® als gevolg van de uitbesteding van de Britse Overheid, onderzoek laten doen naar de trends op het gebied van IT Best Practices. In een wereldwijde studie is onderzoek gedaan naar opkomende frameworks, en het belang van ITIL® richting de toekomst. Een aantal opvallende feiten uit het onderzoek wilden we u niet onthouden.

  De steekproef bestond uit 380 respondenten, verdeeld over de volgende regio’s:

  • EMEA – 96
  • Noord Amerika – 119
  • APAC – 61
  • Zuid Amerika – 100

  De resultaten van dit onderzoek zijn door Axelos Ltd. Lees verder

  lees meer
 • Duurzaamheid door de ITIL® service life cycle!

  Duurzaamheid in ITIL® Service Management

  Veel bedrijven treden de laatste jaren naar buiten als groen en duurzaam. Rood wordt groen en stroom kan nu ook groen, maar hoe groen zijn deze organisaties eigenlijk en welke rol speelt ICT daarbij? Uit onderzoek blijkt dat dat de eerste stappen vaak worden gezet in het data center; energiebesparende koelsystemen om het stroomverbruik te reduceren, recycling van ICT-apparatuur en virtualisatie van servers.

  Door deze vaak toch ad-hoc oplossingen blijven de effecten uiteindelijk beperkt en zijn ze van tijdelijke aard. Doormiddel van IT Service Management volgens de ITIL® Levenscyclus in te richten kan het een structurele aanpak bieden. Lees verder

  lees meer
 • Hoe past Lean IT in IT Service Management?

  De huidige financiële crisis werkt door in de productie- en servicemarkten. Ook binnen de IT sector worden we geacht hetzelfde werk te blijven doen tegen minimaal dezelfde kwaliteit, maar wel met minder middelen. Het combineren van Lean Thinking met ITIL Best Practices biedt een aanpak om de crisis het hoofd te bieden en er sterker uit te komen.

  Wat is Lean IT®?

  Lean IT® is een managementfilosofie die er op is gericht om verspilling te elimineren. Een proces waarin verspillingen zijn geëlimineerd, is beter in staat te reageren op een veranderende klantvraag of marktomstandigheden. Lean creëert processnelheid (door doorlooptijdverkorting) en efficiëntie (minimale bewerkingstijd, geïnvesteerd kapitaal en kosten) in elk willekeurig proces. Lees verder

  lees meer
 • Drie voorwaarden voor een succesvolle ITIL® Implementatie

  Succesvol ITIL® implementeren

  De Best Practices die in ITIL® v3 zijn beschreven, vormen een de facto standaard voor IT servicemanagement en zijn bijzonder populair. Toch weten veel organisaties van de adoptie van deze Best Practices een behoorlijk ingewikkeld en complex project te maken. Met als resultaat dat de kosten de pan uit rijzen en dat afgesproken tijdlijnen niet worden gehaald. Om ITIL® goed te implementeren moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Wanneer deze voorwaarden in acht worden genomen, dan is het implementeren een kwestie van het nemen van de juiste stappen.

  1. Kies een goede volgorde van implementatie

  Veel organisaties beginnen een ITIL® implementatie met het maken van een dienstencatalogus. Lees verder

  lees meer
 • Waar blijft het rendement van Service Management?

  Waar blijft het rendement?

  Door: Robert den Broeder

  Nagenoeg elke professionele ICT dienstverlener heeft ’frameworks’ of ‘best practices’ geadopteerd om de werkwijzen te professionaliseren. Zoals service management volgens ITIL®, of projectmanagement volgens PRINCE2®, Agile of SCRUM. Dit is doorgaans een kostbare en langdurige aangelegenheid. De motieven om ermee te beginnen zijn duidelijk. Meer grip op de kwaliteit van dienstverlening, transparantere en lagere exploitatiekosten, betere communicatie, klantgerichter werken. Hoewel goed bedoeld is het grote probleem bij dergelijke initiatieven dat ze niet opleveren wat je er van verwacht. Hoe komt dat?

  Trainen, certificeren en gamen

  Veel service management en projectmanagement initiatieven blijven op een of andere manier ‘hangen’ en leveren niet het vooraf verwachtte rendement. Lees verder

  lees meer
 • Een grote ICT-organisatie heeft keerpunt nodig

  Een grote ICT-organisatie heeft keerpunt nodig om te veranderen

  Door: Job ten Hagen

  Het grootschalig verbeteren van IT Service Management (ITSM) of een ict-organisatie betekent altijd organisatieverandering, en is in essentie een organisatorisch veranderprogramma. ITSM verbeterprojecten of ITIL-implementaties waren in het verleden niet zo succesvol als ze hadden kunnen zijn; vaak opgezet vanuit een eenzijdige en vrijblijvende evolutionaire aanpak, met de focus beperkt tot procesontwerp en tooling. De vraag blijft hoe een ITSM-programma effectief op te zetten en te managen. Om resultaten te behalen voor de business heeft een grote ict-organisatie vaak een fundamenteel keerpunt nodig om de noodzaak voor verandering dwingend te maken. Lees verder

  lees meer
 • Pro-actief Problem Management? Kan dat?

  Pro-actief Problem Management?

  Binnen ITIL® wordt onderscheid gemaakt tussen reactief en pro-actief Problem Management. Hoewel naar mijn idee Problem Management een essentieel proces voor IT-servicemanagement organisaties heb ik zo mijn bedenkingen bij een pro-actieve invulling van dit proces. Volgens ITIL® is het doel van het proces Problem Management de beheersing van de levenscyclus van alle problemen vanaf het moment van identificatie en vervolgens de stappen van onderzoek, documentatie en eventuele verwijdering.

  Of hier pro-actief invulling aan kan worden gegeven hangt af van de definitie van het begrip probleem. ITIL® definieert een probleem als de oorzaak van één of meer incidenten. Lees verder

  lees meer
 • Opinie: Koninklijk ITIL® draait om geld

  Hoe een nieuw bedrijf worstelt met oud gedachtegoed

  Het zal niemand van de partijen die zich bezighouden met ITIL®, PRINCE2® en andere standaarden zijn ontgaan: per 1 januari 2014 heeft de Britse Overheid het intellectueel eigendom van deze standaarden ‘ondergebracht’ in een nieuwe Joint Venture, Axolos. Axolos is de naam van een Griekse god die gaat over het samenspel (le jeu) tussen de menselijke activiteiten en wereldlijke activiteiten. Het blijft echter de vraag of deze nieuwe joint venture ook wonderen gaat verrichten…

  De afgelopen maanden is Axolos druk bezig geweest om een bestuur te vormen en met verschillende marktpartijen te spreken. Lees verder

  lees meer
 • Zonder Continual Service Improvement geen kwaliteit

  Zonder CSI geen kwaliteit

  In de loop der jaren ben ik me steeds meer gaan storen aan de vaak grote discrepantie tussen hoe kwaliteit met de mond beleden wordt en hoe daar vervolgens in de praktijk invulling aan wordt gegeven. In veel organisaties is de zorg voor het kwaliteitssysteem belegd bij een kwaliteitsfunctionaris, die door het lijnmanagement vooral als hinderlijk wordt ervaren. Want eens per halfjaar staat deze functionaris bij je bureau en dan moeten er weer allerlei rapportages opgeleverd worden. Eens per jaar komt komt er een auditor langs en tegen die tijd wordt alles uit de kast gehaald om de op basis van een vooral papieren werkelijkheid de auditor in staat te stellen een positief rapport te schrijven. Lees verder

  lees meer
Pagina 1 van 3123