Berichten
  • Gaming is Serious Business: Leren door te ervaren!

    De gouden cirkel van het leren!

    Het onderwerp Serious Gaming staat het afgelopen decennium in toenemende mate in de belangstelling. Een steeds grotere groep onderzoekers en wetenschappers houdt zich bezig met onderzoek naar de effecten die games kunnen hebben op ons gedrag en op de mogelijkheden die ze bieden om informatie op te nemen. Alles wijst er daarbij op dat we op dit moment nog maar het spreekwoordelijke topje van de ijsberg kennen. In dit hoofdstuk kijken we kort naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van Serious Gaming en wordt een relatie gelegd naar de intrinsieke motivatie van de mens. Lees verder

    lees meer