Berichten
  • Wordt Service Management straks Risicomanagement?

    Gaat beheer straks over Risicomanagement?

    In de gesprekken met onze klanten merk ik dat het onderwerp ‘controle’ over IT dienstverlening steeds hoger op de agenda komt. Waar een kleine twee jaar de focus met name lag op efficiëntie en kostenbesparingen, lijkt het nu alsof Service Management steeds vaker voor een ander doeleinde gebruikt wordt: het managen van risico’s (oftewel Risk Management). Met name in de financiële sector (denk aan internetbankieren bij de ING) en de Overheid (bijvoorbeeld DigiD) ligt een steeds hogere druk om de risico’s van IT dienstverlening te weten en te kunnen beheersen. Daarbij gaat het niet zo zeer om het onbereikbaar zijn van een stuk hardware of andere componenten, maar om de risico’s die bestaan bij het onbereikbaar zijn van de complete dienst. Lees verder

    lees meer