Berichten
 • Is communiceren een uitdaging?

  Communiceren is een must!

  In de bijlage van het handboek van Axelos “Managen van Succesvolle Projecten met PRINCE2®” staat de volgende doelstelling van de Communicatiemanagement-strategie:
  “A.4: Een Communicatiemanagement-strategie bevat een beschrijving van de middelen en de frequentie waarmee communicatie plaatsvindt met zowel de interne als externe partijen van het project. De strategie bevordert de betrokkenheid van de stakeholders door het opzetten van een beheerste informatiestroom in twee richtingen”.

  Klinkt simpel, toch? Misschien dat we daarom niet altijd bewust bezig zijn met communiceren en daarin schuilt onze grootste uitdaging.

  Projecten worden in de regel opgestart om veranderingen te introduceren (binnen organisaties). Lees verder

  lees meer
 • De nut en noodzaak van een Product breakdown

  In veel projecten is scope bepaling een hele opgave en wordt dit vaak niet zorgvuldig en volledig gedaan. We vallen vaak terug op het maken van een gedetailleerde planning en zo proberen het project ‘in controle’ te houden. Planningen zijn prima om activiteiten te plannen, maar om de scope te bewaken, voortgang te rapporteren is het vaak minder geschikt (uitzonderingen daargelaten).

  Project Breakdown

  Uit ervaring weet ik dat we vaak bezig zijn met anderen te overtuigen van ‘de oplossing’ dat we het projectdoel voorbij schieten, namelijk producten/oplossingen opleveren die geschikt zijn voor het doel en bruikbaar zijn voor de Users. Dus waarom niet nog meer focussen op de deliverables. Lees verder

  lees meer