Berichten
 • De nut en noodzaak van een Product breakdown

  In veel projecten is scope bepaling een hele opgave en wordt dit vaak niet zorgvuldig en volledig gedaan. We vallen vaak terug op het maken van een gedetailleerde planning en zo proberen het project ‘in controle’ te houden. Planningen zijn prima om activiteiten te plannen, maar om de scope te bewaken, voortgang te rapporteren is het vaak minder geschikt (uitzonderingen daargelaten).

  Project Breakdown

  Uit ervaring weet ik dat we vaak bezig zijn met anderen te overtuigen van ‘de oplossing’ dat we het projectdoel voorbij schieten, namelijk producten/oplossingen opleveren die geschikt zijn voor het doel en bruikbaar zijn voor de Users. Dus waarom niet nog meer focussen op de deliverables. Lees verder

  lees meer
 • Verandertraject met het gewenste resultaat!

  Hoe realiseer ik een succesvol verandertraject?

  Een verandertraject met als doel het implementeren van ITIL®/CMM of ASL®, meer klantgericht gaan werken of het projectmatig werken doormiddel van PRINCE2®, iedere ICT-dienstverlener heeft al een of meer van dit soort verandertrajecten doorlopen. De beloften van de trajecten worden vaak niet waargemaakt. Uit de praktijk blijkt dat ongeveer driekwart van deze verandertrajecten niet het beoogde resultaat oplevert of zelfs compleet mislukt. Hoe kan het doorvoeren van veranderingen beter worden aangepakt?

  Dat verandertrajecten vaak niet tot de gewenste resultaten leiden is omdat er of geen bewuste keuze wordt gemaakt voor een specifieke veranderaanpak en/of dat er een te sterke focus ligt op de realisatie van de inhoudelijke oplossing. Lees verder

  lees meer
 • Zeven risico’s in PRINCE2® Project Management

  Risico’s in Project Management

  Per definitie zitten project vol uitdagingen en risico’s – zeker al het daarbij om een IT project gaat. We horen immers maar al te vaak dat die buiten tijd en budget raken. Ook met Best Practice modellen als PRINCE2®, PMI en Agile® Project Management, zijn er altijd risico’s. De projectmanager moet daarom – naast theoretische kennis – putten uit zijn professionaliteit en ervaring voor het het succesvol uitvoeren van een project. Uit de ervaring van diverse Project Managers is een top 7 veel voorkomende risico’s geïdentificeerd.

  1. Verkeerde planningen en begrotingen

  Van projectmanagers wordt vaak al in een vroeg stadium gevraagd om een begroting en planningen af te geven zonder dat voldoende duidelijk is wat er precies moet gebeuren. Lees verder

  lees meer
 • Zeven risico’s in PRINCE2® Project Management

  Risico’s in Project Management

  Per definitie zitten project vol uitdagingen en risico’s – zeker al het daarbij om een IT project gaat. We horen immers maar al te vaak dat die buiten tijd en budget raken. Ook met Best Practice modellen als PRINCE2®, PMI en Agile® Project Management, zijn er altijd risico’s. De projectmanager moet daarom – naast theoretische kennis – putten uit zijn professionaliteit en ervaring voor het het succesvol uitvoeren van een project. Uit de ervaring van diverse Project Managers is een top 7 veel voorkomende risico’s geïdentificeerd.

  1. Verkeerde planningen en begrotingen

  Van projectmanagers wordt vaak al in een vroeg stadium gevraagd om een begroting en planningen af te geven zonder dat voldoende duidelijk is wat er precies moet gebeuren. Lees verder

  lees meer
 • IPMA: vakbekwaam, zelfbewust en omgevingsgevoelig projecten leiden

  IPMA: Projectmanagement op basis van competenties

  Projecten managen bestaat uit meer dan alleen het inhoudelijke vak beheersen. Het effectief betrekken van stakeholders vraagt om persoonlijk leiderschap en een sterk bewustzijn van de omgeving. De competentie basislijn van IPMA (International Project Management Association) voorziet ruimschoots in deze twee aanvullende aspecten van projectmanagement.1/3 deel van het profiel is gericht op het verder ontwikkelen van je vakbekwaamheid als projectmanager; 1/3 deel op het ontwikkelen van je persoonlijk leiderschap en 1/3 deel is gericht op omgevingsbewust samenwerken.

  Vaktechnische competenties(vakbekwaamheid)

  Competenties: Persoonlijke effectiviteit

  (zelfbewustzijn)

  Contextuele Competenties

  (omgevingsgevoeligheid)

  1. Projectmanagementsucces
  2. Belanghebbenden
  3. Eisen & doelen
  4. Risico’s en kansen
  5. Kwaliteit
  6. Projectorganisatie
  7. Teamwerk
  8. Probleemoplossing
  9. Projectstructuren
  10. Scope en op te leveren resultaten
  11. Tijd- en project fasering
  12. Mensen en middelen
  13. Kosten en Financiën
  14. Inkoop en contract
  15. Wijzigingen
  16. Beheersing en Rapportage
  17. Informatie en Documentatie
  18. Communicatie
  19. Projectstart
  20. Projectafsluiting
  1. Leiderschap
  2. Betrokkenheid & motivatie
  3. Zelfbeheersing
  4. Assertiviteit
  5. Ontspanning
  6. Openheid
  7. Creativiteit
  8. Resultaatgerichtheid
  9. Efficiëntie
  10. Overleg & advies
  11. Onderhandeling
  12. Conflicthantering
  13. Betrouwbaarheid
  14. Respect en waardering
  15. Ethiek
  1. Projectoriëntatie
  2. Programmaoriëntatie
  3. Portfolio-oriëntatie
  4. Project-, programma- en portfolio-implementatie
  5. Staande organisatie
  6. Systemen, producten en technologie
  7. Personeelsmanagement
  8. Gezondheid, beveiliging, veiligheid en milieu
  9. Financieel management
  10. Juridische aspecten

  IPMA is wereldwijd actief in 55 landen. Lees verder

  lees meer
 • Nieuw: PRINCE2® E-Learning Foundation en Practitioner

  PRINCE2® E-learning: Foundation en Practitioner

  Pink Elephant ziet in de Nederlandse IT markt een steeds verder groeiende vraag naar het aanbieden van PRINCE2® E-learning trainingen voor het behalen van ‘standaard’ certificeringen. Daarbij zeggen we ‘standaard’ met nadruk heel voorzichtig, want het behalen van alleen een certificaat is geen garantie dat die kennis zich ook op een goede manier doorvertaald in de dagelijkse praktijk. Het behalen van een certificaat is één, ‘Translating Knowledge into Results” is de volgende stap.

  Waarom PRINCE2® E-Learning?

  Toch kan het voor een aantal gevallen praktischer zijn om online een certificering te behalen. In aanvulling op onze klassikale trainingen introduceren wij in januari dan ook met trots de PRINCE2® Foundation E-learning en de PRINCE2® Practitioner E-learning. Lees verder

  lees meer