Berichten
 • Is communiceren een uitdaging?

  Communiceren is een must!

  In de bijlage van het handboek van Axelos “Managen van Succesvolle Projecten met PRINCE2®” staat de volgende doelstelling van de Communicatiemanagement-strategie:
  “A.4: Een Communicatiemanagement-strategie bevat een beschrijving van de middelen en de frequentie waarmee communicatie plaatsvindt met zowel de interne als externe partijen van het project. De strategie bevordert de betrokkenheid van de stakeholders door het opzetten van een beheerste informatiestroom in twee richtingen”.

  Klinkt simpel, toch? Misschien dat we daarom niet altijd bewust bezig zijn met communiceren en daarin schuilt onze grootste uitdaging.

  Projecten worden in de regel opgestart om veranderingen te introduceren (binnen organisaties). Lees verder

  lees meer
 • De nut en noodzaak van een Product breakdown

  In veel projecten is scope bepaling een hele opgave en wordt dit vaak niet zorgvuldig en volledig gedaan. We vallen vaak terug op het maken van een gedetailleerde planning en zo proberen het project ‘in controle’ te houden. Planningen zijn prima om activiteiten te plannen, maar om de scope te bewaken, voortgang te rapporteren is het vaak minder geschikt (uitzonderingen daargelaten).

  Project Breakdown

  Uit ervaring weet ik dat we vaak bezig zijn met anderen te overtuigen van ‘de oplossing’ dat we het projectdoel voorbij schieten, namelijk producten/oplossingen opleveren die geschikt zijn voor het doel en bruikbaar zijn voor de Users. Dus waarom niet nog meer focussen op de deliverables. Lees verder

  lees meer
 • De beginnende projectmanager

  Tips voor de beginnende projectmanager

  Jezelf laten zien en bewijzen dat je het kan. Als beginnend projectmanager stort je je volledig op de opdracht en wil je laten zien wat je waard bent; je gebrek aan ervaring compenseer je door je inzet, enthousiasme en frisse moed!

  Een klassieker. De onervaren projectmanager laat zich meeslepen door een cocktail van drang, bewijsdrift en enthousiasme. Het gebrek aan ervaring vergeet hij even met alle risico’s van dien. Hoe is dit te voorkomen? Ten eerste: weet wie je opdrachtgever is en wat de gemaakte afspraken zijn.

  Wie is de opdrachtgever en wie zijn de stakeholders?

  Lees verder
  lees meer
 • E-learning voor IT-professionals

  Opleiden van IT-professionals doormiddel van E-learning

  De omgeving waarin IT-professionals werken verandert continu door innovaties die elkaar snel opvolgen en kennis van medewerkers die snel veroudert. Als e-learning gericht wordt ingezet groeit het personeel mee met deze ontwikkelingen. Digitaal leren biedt, tegen een lagere prijs dan traditionele trainingen, de meest actuele lesstof.

  Sterke punten van E-learning

  Het belangrijkste punt van E-learning is dat iedere cursist individueel en op eigen niveau kan werken. Zeker als de aanbieder van de E-learning 24/7 support aanbiedt van docenten. In praktijk blijkt echter dat er weinig vragen zijn omdat het cursusmateriaal zo is ingericht op zelfstudie dat op de meeste vragen al wel een antwoord gevonden wordt. Lees verder

  lees meer
 • Verandertraject met het gewenste resultaat!

  Hoe realiseer ik een succesvol verandertraject?

  Een verandertraject met als doel het implementeren van ITIL®/CMM of ASL®, meer klantgericht gaan werken of het projectmatig werken doormiddel van PRINCE2®, iedere ICT-dienstverlener heeft al een of meer van dit soort verandertrajecten doorlopen. De beloften van de trajecten worden vaak niet waargemaakt. Uit de praktijk blijkt dat ongeveer driekwart van deze verandertrajecten niet het beoogde resultaat oplevert of zelfs compleet mislukt. Hoe kan het doorvoeren van veranderingen beter worden aangepakt?

  Dat verandertrajecten vaak niet tot de gewenste resultaten leiden is omdat er of geen bewuste keuze wordt gemaakt voor een specifieke veranderaanpak en/of dat er een te sterke focus ligt op de realisatie van de inhoudelijke oplossing. Lees verder

  lees meer
 • De valkuilen van Business Cases

  Waarom bedrijven business cases opstellen

  Business Cases worden door bedrijven opgesteld om een beslissing te ondersteunen over een initiatief dat tijd en geld kost. Echter zien we in de praktijk dat er een groot aantal fouten worden gemaakt in business cases en het gebruik hiervan.

  Wanneer een Business Case gebruikt wordt, gebruik deze dan niet alleen voor de initiële besluitvorming, maar ook als norm tijdens de projectfase en als taakstelling tijdens de exploitatiefase. Op deze manier wordt er gestuurd op het daadwerkelijk behalen van de beoogde kwantitatieve en kwalitatieve baten.

  Organisaties moeten waken voor enkele valkuilen van business cases. Een volledige focus op de ict-oplossing resulteert in een deceptie. Lees verder

  lees meer
 • Zeven risico’s in PRINCE2® Project Management

  Risico’s in Project Management

  Per definitie zitten project vol uitdagingen en risico’s – zeker al het daarbij om een IT project gaat. We horen immers maar al te vaak dat die buiten tijd en budget raken. Ook met Best Practice modellen als PRINCE2®, PMI en Agile® Project Management, zijn er altijd risico’s. De projectmanager moet daarom – naast theoretische kennis – putten uit zijn professionaliteit en ervaring voor het het succesvol uitvoeren van een project. Uit de ervaring van diverse Project Managers is een top 7 veel voorkomende risico’s geïdentificeerd.

  1. Verkeerde planningen en begrotingen

  Van projectmanagers wordt vaak al in een vroeg stadium gevraagd om een begroting en planningen af te geven zonder dat voldoende duidelijk is wat er precies moet gebeuren. Lees verder

  lees meer
 • Zeven risico’s in PRINCE2® Project Management

  Risico’s in Project Management

  Per definitie zitten project vol uitdagingen en risico’s – zeker al het daarbij om een IT project gaat. We horen immers maar al te vaak dat die buiten tijd en budget raken. Ook met Best Practice modellen als PRINCE2®, PMI en Agile® Project Management, zijn er altijd risico’s. De projectmanager moet daarom – naast theoretische kennis – putten uit zijn professionaliteit en ervaring voor het het succesvol uitvoeren van een project. Uit de ervaring van diverse Project Managers is een top 7 veel voorkomende risico’s geïdentificeerd.

  1. Verkeerde planningen en begrotingen

  Van projectmanagers wordt vaak al in een vroeg stadium gevraagd om een begroting en planningen af te geven zonder dat voldoende duidelijk is wat er precies moet gebeuren. Lees verder

  lees meer
 • Opinie: Koninklijk ITIL® draait om geld

  Hoe een nieuw bedrijf worstelt met oud gedachtegoed

  Het zal niemand van de partijen die zich bezighouden met ITIL®, PRINCE2® en andere standaarden zijn ontgaan: per 1 januari 2014 heeft de Britse Overheid het intellectueel eigendom van deze standaarden ‘ondergebracht’ in een nieuwe Joint Venture, Axolos. Axolos is de naam van een Griekse god die gaat over het samenspel (le jeu) tussen de menselijke activiteiten en wereldlijke activiteiten. Het blijft echter de vraag of deze nieuwe joint venture ook wonderen gaat verrichten…

  De afgelopen maanden is Axolos druk bezig geweest om een bestuur te vormen en met verschillende marktpartijen te spreken. Lees verder

  lees meer
 • Nieuw: PRINCE2® E-Learning Foundation en Practitioner

  PRINCE2® E-learning: Foundation en Practitioner

  Pink Elephant ziet in de Nederlandse IT markt een steeds verder groeiende vraag naar het aanbieden van PRINCE2® E-learning trainingen voor het behalen van ‘standaard’ certificeringen. Daarbij zeggen we ‘standaard’ met nadruk heel voorzichtig, want het behalen van alleen een certificaat is geen garantie dat die kennis zich ook op een goede manier doorvertaald in de dagelijkse praktijk. Het behalen van een certificaat is één, ‘Translating Knowledge into Results” is de volgende stap.

  Waarom PRINCE2® E-Learning?

  Toch kan het voor een aantal gevallen praktischer zijn om online een certificering te behalen. In aanvulling op onze klassikale trainingen introduceren wij in januari dan ook met trots de PRINCE2® Foundation E-learning en de PRINCE2® Practitioner E-learning. Lees verder

  lees meer
Pagina 1 van 212