Berichten
 • Zeven risico’s in PRINCE2® Project Management

  Risico’s in Project Management

  Per definitie zitten project vol uitdagingen en risico’s – zeker al het daarbij om een IT project gaat. We horen immers maar al te vaak dat die buiten tijd en budget raken. Ook met Best Practice modellen als PRINCE2®, PMI en Agile® Project Management, zijn er altijd risico’s. De projectmanager moet daarom – naast theoretische kennis – putten uit zijn professionaliteit en ervaring voor het het succesvol uitvoeren van een project. Uit de ervaring van diverse Project Managers is een top 7 veel voorkomende risico’s geïdentificeerd.

  1. Verkeerde planningen en begrotingen

  Van projectmanagers wordt vaak al in een vroeg stadium gevraagd om een begroting en planningen af te geven zonder dat voldoende duidelijk is wat er precies moet gebeuren. Lees verder

  lees meer
 • Zeven risico’s in PRINCE2® Project Management

  Risico’s in Project Management

  Per definitie zitten project vol uitdagingen en risico’s – zeker al het daarbij om een IT project gaat. We horen immers maar al te vaak dat die buiten tijd en budget raken. Ook met Best Practice modellen als PRINCE2®, PMI en Agile® Project Management, zijn er altijd risico’s. De projectmanager moet daarom – naast theoretische kennis – putten uit zijn professionaliteit en ervaring voor het het succesvol uitvoeren van een project. Uit de ervaring van diverse Project Managers is een top 7 veel voorkomende risico’s geïdentificeerd.

  1. Verkeerde planningen en begrotingen

  Van projectmanagers wordt vaak al in een vroeg stadium gevraagd om een begroting en planningen af te geven zonder dat voldoende duidelijk is wat er precies moet gebeuren. Lees verder

  lees meer
 • IPMA: vakbekwaam, zelfbewust en omgevingsgevoelig projecten leiden

  IPMA: Projectmanagement op basis van competenties

  Projecten managen bestaat uit meer dan alleen het inhoudelijke vak beheersen. Het effectief betrekken van stakeholders vraagt om persoonlijk leiderschap en een sterk bewustzijn van de omgeving. De competentie basislijn van IPMA (International Project Management Association) voorziet ruimschoots in deze twee aanvullende aspecten van projectmanagement.1/3 deel van het profiel is gericht op het verder ontwikkelen van je vakbekwaamheid als projectmanager; 1/3 deel op het ontwikkelen van je persoonlijk leiderschap en 1/3 deel is gericht op omgevingsbewust samenwerken.

  Vaktechnische competenties(vakbekwaamheid)

  Competenties: Persoonlijke effectiviteit

  (zelfbewustzijn)

  Contextuele Competenties

  (omgevingsgevoeligheid)

  1. Projectmanagementsucces
  2. Belanghebbenden
  3. Eisen & doelen
  4. Risico’s en kansen
  5. Kwaliteit
  6. Projectorganisatie
  7. Teamwerk
  8. Probleemoplossing
  9. Projectstructuren
  10. Scope en op te leveren resultaten
  11. Tijd- en project fasering
  12. Mensen en middelen
  13. Kosten en Financiën
  14. Inkoop en contract
  15. Wijzigingen
  16. Beheersing en Rapportage
  17. Informatie en Documentatie
  18. Communicatie
  19. Projectstart
  20. Projectafsluiting
  1. Leiderschap
  2. Betrokkenheid & motivatie
  3. Zelfbeheersing
  4. Assertiviteit
  5. Ontspanning
  6. Openheid
  7. Creativiteit
  8. Resultaatgerichtheid
  9. Efficiëntie
  10. Overleg & advies
  11. Onderhandeling
  12. Conflicthantering
  13. Betrouwbaarheid
  14. Respect en waardering
  15. Ethiek
  1. Projectoriëntatie
  2. Programmaoriëntatie
  3. Portfolio-oriëntatie
  4. Project-, programma- en portfolio-implementatie
  5. Staande organisatie
  6. Systemen, producten en technologie
  7. Personeelsmanagement
  8. Gezondheid, beveiliging, veiligheid en milieu
  9. Financieel management
  10. Juridische aspecten

  IPMA is wereldwijd actief in 55 landen. Lees verder

  lees meer
 • Aanbesteden: de oorzaak van mislukte IT projecten?

  Aanbesteden van IT projecten

  Er is de afgelopen jaren veel te doen over het succes van (complexe) IT projecten. Dit geldt natuurlijk met name in de publieke sector, waar de uitgaven aan IT projecten helemaal onder een vergrootglas komen te liggen. We weten het allemaal, maar toch blijkt uit recent onderzoek dat (nog steeds!) twee op de drie IT projecten geheel of gedeeltelijk faalt. Dat levert mooie taferelen op: Kamervragen, parlementaire enquêtes en heel veel mensen die zich druk maken over een onderwerp waar ze eigenlijk weinig van weten.

  De oorzaak van geheel of gedeeltelijk mislukte IT projecten wordt aan verschillende redenen toegedicht. Lees verder

  lees meer