Berichten
 • Het Regiebureau

  Expert Review: Het Regiebureau

  Het regiebureau op het kruispunt van demand en supply

  De afgelopen jaren is al veel geschreven over de vraag hoe in organisaties de behoefte aan informatievoorziening (demand) het beste afgestemd kan worden op de levering van ICT-diensten (supply). Een recente publicatie over dit onderwerp is: ‘Het Regiebureau’ van de hand van Léon-Paul de Rouw en Chris Verhoef.

  Het centrale onderwerp van hun boek is regievoering op dienstverlening. Waarbij het bij regie gaat om:

  • sturen op resultaat;
  • niet zelf uitvoeren maar ervoor zorgen dat de dienstverlening wordt gevoerd;
  • zorgen voor samenhang en richting geven;
  • bewaken van de kwaliteit en de kosten.

  Hoewel volgens de schrijvers de principes, methodes en uitgangspunten voor het regiebureau bruikbaar zijn voor de verschillende disciplines van ondersteunende diensten hebben zij het accent gelegd op de sturing van verzakelijkte ICT-diensten. Lees verder

  lees meer
 • Sint is weer in het land… Ook in de IT!

  Sint is weer in het land… Ook in de IT… En dat merken we allemaal!

  Je kunt er niet omheen. Ook niet op de werkvloer. Je voelt het aan alles… wat is er nou precies aan de hand? Ah ja, hij is weer in het land. En ondanks het feit dat het een kinderfeest is merk ik dat het bij volwassenen ook van invloed is. Want het zijn niet alleen de schoentjes in de gang bij de receptie van de organisatie; het zijn niet alleen de rijmgrapjes die iedereen te pas en te onpas maakt; het zijn niet alleen de pepernoten die we allemaal weer volop eten… Het is de december koorts die binnenvaart met de komst van Sinterklaas en weer wegbrand met het weggooien van de kerstboom op 1 januari. Lees verder

  lees meer
 • Informatiemanagement en business procesmanagement: zoek de verschillen

  Informatiemanagement en Business Procesmanagement groeien naar elkaar toe

  De vakgebieden informatiemanagement en procesmanagement zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Beiden zijn grotendeels verantwoordelijk voor de ondersteuning van de primaire bedrijfsvoering en daarmee verantwoordelijk voor het innovatievermogen van organisaties en de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de inrichting van IT. Anno 2014 zijn beide vakgebieden echter dusdanig versmolten, dat de vraag gesteld kan worden of nog wel ruimte is voor aparte benaderingen of dat een integrale benadering meer op zijn plaats is.

  De wereld is de afgelopen vijf jaar sneller veranderd dan we allemaal hadden kunnen bedenken. Dankzij Cloud Computing en Mobile Devices hebben we een ontwikkeling doorgemaakt die zijn weerga niet kent. Lees verder

  lees meer
 • Hoe verbinden we jonge denkers met ervaren doeners?

  Pink Elephant denkt mee over de toekomst van Functioneel Beheer

  Tekst: Maurits van den Toorn, journalist Sdu uitgevers

  Aan de vooravond van de Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2013 boog een aantal ervaringsdeskundigen zich in een rondetafelgesprek over actuele thema’s op het gebied van Business Information Management (BIM). Het gesprek werd geleid door Otto Thors, hoofdredacteur van inGovernment. Vragen die centraal stonden, hadden vooral betrekking op het verschil in vraag en aanbod van Business Informatie Management (BIM), zowel voor competenties, resources, theorieën, en praktijkervaringen. Hoe is het werk aantrekkelijk te maken voor zowel de huidige beroepsbevolking, als voor jongeren die de komende jaren het stokje gaan overnemen? Lees verder

  lees meer
 • Beheersing van Informatievoorziening uit de Wolk

  Beheersing van Informatievoorziening uit de wolk

  Door Lex Scholten en Frank van Outvorst

  Inleiding

  Door toenemende complexiteit van bedrijfsprocessen, globalisering, ketensamenwerking, maar ook door de groeiende klantverwachtingen, worden organisaties steeds meer afhankelijk van informatie. Het thema “regie op informatievoorziening” wordt daarmee in steeds meer organisaties een belangrijk onderwerp. Hoe borg je de toegankelijkheid en juistheid van de informatie? En welke ITmiddelen en –services heb je nodig en wat moet je doen om die in de juiste kwaliteit en tegen een passende prijs te kunnen gebruiken. Hoewel regie op informatievoorziening een relatief nieuw vakgebied is, zijn inmiddels de nodige stappen in de ontwikkeling van dit vakgebied gezet. Lees verder

  lees meer
 • Pink hoofdsponsor Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer

  Pink Elephant hoofdsponsor LPD 2013

  Pink Elephant is in 2013 hoofdsponsor van de Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer die dit jaar weer met veel energie wordt georganiseerd. De inmiddels al 9e editie van dit succesvolle congres vindt plaats op 10 december 2013 in de Meervaart te Amsterdam.  In tegenstelling tot vorig jaar is het congres dit keer kosteloos voor de deelnemers. Mocht deze uitnodiging ook interessant zijn voor een collega, kun je deze mail doorsturen. De kosten worden dit jaar gedragen door o.a. Rijksoverheid, Valori, Pink Elephant, Functioneelbeheerder.com, Logius, Exin en ad Matres.

  Meld je svp zo snel mogelijk aan via het tabblad aanmelden op de website van de LPD 2013

  Pink Elephant lanceert Leergang Business Information Management

  De op de doelgroep van de LPD passende negendaagse praktijkgerichte leergang Professional Business Information Management van Pink Elephant biedt alle ingrediënten voor een verdere professionalisering van het vakgebied in de eigen organisatie. Lees verder

  lees meer
 • Ketenintegratie in de informatievoorziening van organisaties

  Ketenintegratie in de informatievoorziening

  Anno 2013 werken de meeste organisaties samen met andere organisaties om hun diensten of producten te leveren. Volgens de klassieke economische literatuur is er dan sprake van een zogenaamde ‘waardeketen’: verschillende organisaties voegen waarde aan elkaar toe om tot een bepaald eindproduct te komen.

  Net als bij producten komen waardeketens ook veel voor in de dienstverlening, al dan niet bewust georkestreerd. Het kan bijvoorbeeld goed mogelijk zijn dat verschillende partijen een deel van de dienstverlening kunnen leveren tegen lager kosten, of met meer kwaliteit. In dergelijke waardeketens worden delen van het proces van een organisatie ingevuld door andere organisaties. Lees verder

  lees meer
 • Pink Elephant en SOD Next starten HBO opleiding

  Pink Elephant en SOD Next gaan samenwerken

  Pink Elephant en Hogeschool SOD NEXT, Stichting SOD-Opleidngen, hebben een samenwerking gestart voor het ontwikkelen en uitvoeren van HBO opleidingstrajecten. In september wordt de eerste opleiding – de eenjarige HBO deelopleiding Business Information Management (BIM) – gestart. Beide partijen spelen hiermee in op de veranderende rol van de informatiemanager. In één jaar leren de deelnemers alle aspecten van Business Information Management toepassen, zodat zij in staat zijn in de eigen werkomgeving een effectieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de informatievoorziening.

  Pink Elephant en SOD hebben deze opleiding ontwikkeld op verzoek van een aantal klanten. Lees verder

  lees meer
 • Pink Elephant start HBO Information Management

  Pink Elephant start HBO Business Information Management

  Bedrijfsopleider Pink Elephant start dit voorjaar in samenwerking met Hogeschool SDO de HBO 1-jarige deelopleiding Business Information Management (BIM). Het is voor het eerst dat Pink Elephant, dat vooral bekend is vanwege ITIL® en PRINCE2® opleidingen, zich toelegt op professioneel beroepsonderwijs. Hoog tijd daarom voor een aantal vragen aan Pink Elephant.

  Waarom Business Information Management?

  Het vakgebied Informatiemanagement is volop in ontwikkeling en wordt steeds belangrijker. Traditioneel spelen wij hier op in met de opleiding BISL® Foundation. Vorig jaar werd echter door een aantal van onze klanten en partners opgemerkt dat deze training een theoretisch kader biedt, maar dat de toepassing naar de praktijk ontbreekt. Lees verder

  lees meer
 • Nieuw: HBO Business Information Management

  Pink lanceert HBO Business Information Management

  Pink Elephant biedt nu een 1 jarige praktijkgerichte HBO deelopleiding Business Information Management aan. Deze opleiding is in samenwerking met Hogeschool SDO ontwikkeld. In 1 jaar leren de deelnemers alle aspecten van Business Information Management toepassen, zodat zij in staat zijn in de eigen werkomgeving een effectieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de informatievoorziening.

  De opleiding is ontwikkeld n.a.v. de response van de Pink Elephant Partner Board en de Klanten Contact Groep. Het vakgebied Information Management is volop en ontwikkeling en er bleek van veel kanten belangstelling voor een praktijkgerichte opleiding die verder gaat dan de theorie van Information Management – zoals bijvoorbeeld de ‘standaard’ training BISL® Foundation. Lees verder

  lees meer