Berichten
  • Open Green IT Policy framework, nieuw instrument voor duurzaam ict-beleid

    Open Green IT Policy Framework

    Ook ict moet haar ecologische footprint reduceren. Ook ict moet en kan een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving. Het Open Green IT Policy Framework is opgericht om een framework te ontwikkelen waarin beleidsparameters zijn opgenomen die directe invloed hebben op deze ecologische footprint. Met het instrument kunnen organisaties hun maatregelen vergelijken die moeten leiden tot duurzaamheid om zo meer sturing te geven aan het werken aan een beter en duurzamer milieu. Het is niet de bedoeling van Open Green IT Policy dit framework als een technocratische blueprint te gebruiken. Alleen mensen zijn in staat om duurzaamheid te realiseren. Lees verder

    lees meer