Berichten
 • Informatiemanagement en business procesmanagement: zoek de verschillen

  Informatiemanagement en Business Procesmanagement groeien naar elkaar toe

  De vakgebieden informatiemanagement en procesmanagement zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Beiden zijn grotendeels verantwoordelijk voor de ondersteuning van de primaire bedrijfsvoering en daarmee verantwoordelijk voor het innovatievermogen van organisaties en de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de inrichting van IT. Anno 2014 zijn beide vakgebieden echter dusdanig versmolten, dat de vraag gesteld kan worden of nog wel ruimte is voor aparte benaderingen of dat een integrale benadering meer op zijn plaats is.

  De wereld is de afgelopen vijf jaar sneller veranderd dan we allemaal hadden kunnen bedenken. Dankzij Cloud Computing en Mobile Devices hebben we een ontwikkeling doorgemaakt die zijn weerga niet kent. Lees verder

  lees meer
 • Hoe verbinden we jonge denkers met ervaren doeners?

  Pink Elephant denkt mee over de toekomst van Functioneel Beheer

  Tekst: Maurits van den Toorn, journalist Sdu uitgevers

  Aan de vooravond van de Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2013 boog een aantal ervaringsdeskundigen zich in een rondetafelgesprek over actuele thema’s op het gebied van Business Information Management (BIM). Het gesprek werd geleid door Otto Thors, hoofdredacteur van inGovernment. Vragen die centraal stonden, hadden vooral betrekking op het verschil in vraag en aanbod van Business Informatie Management (BIM), zowel voor competenties, resources, theorieën, en praktijkervaringen. Hoe is het werk aantrekkelijk te maken voor zowel de huidige beroepsbevolking, als voor jongeren die de komende jaren het stokje gaan overnemen? Lees verder

  lees meer
 • Beheersing van Informatievoorziening uit de Wolk

  Beheersing van Informatievoorziening uit de wolk

  Door Lex Scholten en Frank van Outvorst

  Inleiding

  Door toenemende complexiteit van bedrijfsprocessen, globalisering, ketensamenwerking, maar ook door de groeiende klantverwachtingen, worden organisaties steeds meer afhankelijk van informatie. Het thema “regie op informatievoorziening” wordt daarmee in steeds meer organisaties een belangrijk onderwerp. Hoe borg je de toegankelijkheid en juistheid van de informatie? En welke ITmiddelen en –services heb je nodig en wat moet je doen om die in de juiste kwaliteit en tegen een passende prijs te kunnen gebruiken. Hoewel regie op informatievoorziening een relatief nieuw vakgebied is, zijn inmiddels de nodige stappen in de ontwikkeling van dit vakgebied gezet. Lees verder

  lees meer
 • Pink hoofdsponsor Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer

  Pink Elephant hoofdsponsor LPD 2013

  Pink Elephant is in 2013 hoofdsponsor van de Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer die dit jaar weer met veel energie wordt georganiseerd. De inmiddels al 9e editie van dit succesvolle congres vindt plaats op 10 december 2013 in de Meervaart te Amsterdam.  In tegenstelling tot vorig jaar is het congres dit keer kosteloos voor de deelnemers. Mocht deze uitnodiging ook interessant zijn voor een collega, kun je deze mail doorsturen. De kosten worden dit jaar gedragen door o.a. Rijksoverheid, Valori, Pink Elephant, Functioneelbeheerder.com, Logius, Exin en ad Matres.

  Meld je svp zo snel mogelijk aan via het tabblad aanmelden op de website van de LPD 2013

  Pink Elephant lanceert Leergang Business Information Management

  De op de doelgroep van de LPD passende negendaagse praktijkgerichte leergang Professional Business Information Management van Pink Elephant biedt alle ingrediënten voor een verdere professionalisering van het vakgebied in de eigen organisatie. Lees verder

  lees meer
 • Leergang Business Information Management

  Leergang BIM start 7 november

  Het belang van informatievoorziening binnen organisaties groeit. De uitdaging waar de Business Information Manager voor staat, is als vertegenwoordiger van de gebruikersorganisatie vanuit een diepgaand inzicht in de bedrijfsprocessen van de eigen organisatie te handelen en zo de kwaliteit van de gehele ICT-leveringsketen te borgen. De Business Information Manager is de regisseur van de informatiedienstverlening.  De negendaagse praktijkgerichte leergang Professional Business Information Management van Pink Elephant biedt alle ingrediënten voor een verdere professionalisering van het vakgebied in de eigen organisatie.

  De leergang bestaat uit drie blokken van drie lesdagen. In de tussenliggende periode maken de deelnemers drie praktijkopdrachten. Lees verder

  lees meer
 • Pink Elephant en SOD Next starten HBO opleiding

  Pink Elephant en SOD Next gaan samenwerken

  Pink Elephant en Hogeschool SOD NEXT, Stichting SOD-Opleidngen, hebben een samenwerking gestart voor het ontwikkelen en uitvoeren van HBO opleidingstrajecten. In september wordt de eerste opleiding – de eenjarige HBO deelopleiding Business Information Management (BIM) – gestart. Beide partijen spelen hiermee in op de veranderende rol van de informatiemanager. In één jaar leren de deelnemers alle aspecten van Business Information Management toepassen, zodat zij in staat zijn in de eigen werkomgeving een effectieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de informatievoorziening.

  Pink Elephant en SOD hebben deze opleiding ontwikkeld op verzoek van een aantal klanten. Lees verder

  lees meer
 • Pink Elephant start HBO Information Management

  Pink Elephant start HBO Business Information Management

  Bedrijfsopleider Pink Elephant start dit voorjaar in samenwerking met Hogeschool SDO de HBO 1-jarige deelopleiding Business Information Management (BIM). Het is voor het eerst dat Pink Elephant, dat vooral bekend is vanwege ITIL® en PRINCE2® opleidingen, zich toelegt op professioneel beroepsonderwijs. Hoog tijd daarom voor een aantal vragen aan Pink Elephant.

  Waarom Business Information Management?

  Het vakgebied Informatiemanagement is volop in ontwikkeling en wordt steeds belangrijker. Traditioneel spelen wij hier op in met de opleiding BISL® Foundation. Vorig jaar werd echter door een aantal van onze klanten en partners opgemerkt dat deze training een theoretisch kader biedt, maar dat de toepassing naar de praktijk ontbreekt. Lees verder

  lees meer
 • Nieuw: HBO Business Information Management

  Pink lanceert HBO Business Information Management

  Pink Elephant biedt nu een 1 jarige praktijkgerichte HBO deelopleiding Business Information Management aan. Deze opleiding is in samenwerking met Hogeschool SDO ontwikkeld. In 1 jaar leren de deelnemers alle aspecten van Business Information Management toepassen, zodat zij in staat zijn in de eigen werkomgeving een effectieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de informatievoorziening.

  De opleiding is ontwikkeld n.a.v. de response van de Pink Elephant Partner Board en de Klanten Contact Groep. Het vakgebied Information Management is volop en ontwikkeling en er bleek van veel kanten belangstelling voor een praktijkgerichte opleiding die verder gaat dan de theorie van Information Management – zoals bijvoorbeeld de ‘standaard’ training BISL® Foundation. Lees verder

  lees meer