Berichten
 • 5 lessen bij het implementeren van het E-Competence Framework

  5 praktische tips voor het implementeren van E-CF

  Het European E-Competence Framework is een relatief nieuw verschijnsel in het IT vakgebied en het HR domein. Veel bedrijven zijn er op verschillende manieren mee bezig, maar de echte adoptie in organisaties moet eigenlijk nog komen. Het EXIN congres op 16 oktober stond dan ook in het teken van competentie ontwikkeling. Tijdens deze keynote heb ik gepresenteerd welke 5 praktische tips je kunt gebruiken om het E-Competence framework in een organisatie te implementeren:

  Tip 1: Vroege betrokkenheid belangrijke stakeholders

  Het E-Competence Framework is nieuw. Dat betekent dat er nog veel onbekendheid is, en onbekend maakt in veel gevallen nog steeds onbemind. Lees verder

  lees meer
 • Opleidingen en kennis zijn een strategische keuze

  Opleiding en kennisoverdracht is een strategisch keuze

  Wil je voorop lopen in je vakgebied als bedrijf of bied je liever ruimschoots bewezen diensten en technologie aan, voor beide valt iets te zeggen. In veel organisaties is meer te leren dan een mens in een heel leven zou kunnen leren. Per vakgebied verschilt dit ook nog eens heel erg. Een changemanager of iemand die zich bezighoudt met strategic sourcing; ieder zijn eigen taal en zijn eigen zee met kennis. Al deze kennis, of materiaal, is gecontroleerd, gecoördineerd en door professionals als goed beoordeeld. Dit materiaal heeft educatieve waarde.

  Bij veel organisaties krijgen de nieuwe medewerkers een introductiecursus. Lees verder

  lees meer
 • Waarom het E-Competence Framework het HR vakgebied verandert

  Denken en meten in competenties

  Het traditionele werkgebied van “Learning & Development” centreert zich rond het opleiden en ontwikkelen van mensen op basis van leerdoelstellingen. Vaak vertaalt zich dit een certificeringen en diploma’s. Deze manier van onderwijs zit diep in onze historie en maatschappij verankerd. Van jongs af aan leren we in klasjes en halen we diploma’s. Van het middelbare schooldiploma, tot het zwemdiploma en het rijbewijs, ieder papiertje dat we behalen geeft aan dat we bepaalde kennis en vaardigheden geleerd hebben. Maar dat wil zeker niet zeggen dat iemand ook competent is. Iedereen die wat langer in het verkeer deelneemt zal met mij eens zijn dat het behalen van een rijbewijs niet gelijk staat aan een competente bestuurder. Lees verder

  lees meer
 • Executive Blog: Bestrijd overheidsverspilling, investeer in mensen

  Bestrijd overheidsverspilling, investeer in mensen

  Door: Piet van Vugt

  De Nederlandse overheid verspilt jaarlijks 4 tot 5 miljard euro door mislukte IT-projecten. Dit werd onlangs bekend tijdens een onderzoek van de Tweede Kamer. De meeste ICT-projecten van de overheid blijken te mislukken en hoe groter het project, hoe kleiner de kans van slagen. Dat is een ernstig probleem, dat volgens mij wordt veroorzaakt doordat de overheid onvoldoende investeert in de competenties van eigen medewerkers.

  Volgens de onderzoekscommissie van de Tweede Kamer wordt slechts 30 procent van alle IT-projecten binnen de overheid succesvol afgerond. De grote meerderheid loopt op een mislukking uit. Lees verder

  lees meer
 • Praktische toepasbaarheid van het E-Competence Framework

  Hoe een organisatie van start kan gaan met het E-Competence Framework

  De meeste mensen die zich bezig houden op het snijvlak van HR en IT (lees: HR professionals van IT bedrijven) weten is eind 2009 het zogenaamde E-Competence Framework gepubliceerd als ‘leidraad’ voor het beschrijven van IT gerelateerd competenties en profielen. Waar het in het begin voornamelijk de overheidsorganisaties interesse hadden in dit model, ziet het er in naar uit dat het E-CF ook binnen het bedrijfsleven gaat doorbreken. 2014 wordt in mijn opinie dan ook het jaar van de doorbraak voor het E-Competence Framework. Zoals met alle theoretische modellen valt of staat het succes met de praktische toepasbaarheid van het model in de dagelijkse praktijk. Lees verder

  lees meer
 • Pink Elephant tekent Convenant e-Competence Framework

  e-CF in de strijd tegen dreigend tekort ICT-professionals

  Scheveningen, 14 november 2013 – 21 Nederlandse organisaties hebben afspraken gemaakt over het gebruik van een referentiemodel voor ICT-competenties: het Europese e-Competence Framework (e-CF). Het gaat daarbij om het vergelijkbaar maken van competenties van ICT-professionals waardoor het voor werkgevers makkelijker wordt het juiste personeel aan te trekken, opleidingsinstituten hun onderwijs beter kunnen afstemmen op behoeften van de markt en werknemers makkelijker hun kennis en kunde kunnen ‘verkopen’.

  De afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat vandaag door 21 Nederlandse organisaties werd ondertekend tijdens het ECP Jaarcongres in Scheveningen, in bijzijn van de voorzitter Digivaardig & Digiveilig Tineke Netelenbos. Lees verder

  lees meer
 • Het E-Competence Framework voor IT Professionals

  Het E-Competence Framework van de Europese Unie

  Onze klantenkring bevindt zich voor een groot deel in de (semi)overheid. Ik kom dus veel over de vloer bij Gemeenten, Ministeries en Overheidsinstellingen. Een van de onderwerpen die dan veel ter sprake komt is dat de onderlinge samenwerking tussen de verschillende overheidsinstellingen minimaal is, zeker als het om IT gerelateerde zaken gaat. De wil om samen te werken is er zeker, maar een aantal praktische zaken staan in de weg: verschillende vormen van strategie, verschillend beleid over outsourcing en verschillende ontwikkelmethoden maken dit niet veel makkelijker. Neem hier nog een gezonde dosis aanbestedingswetgeving bij, en dan kan ik het onze ambtelijke medemens ook niet echt kwalijk nemen. Lees verder

  lees meer