Berichten
  • Zonder Continual Service Improvement geen kwaliteit

    Zonder CSI geen kwaliteit

    In de loop der jaren ben ik me steeds meer gaan storen aan de vaak grote discrepantie tussen hoe kwaliteit met de mond beleden wordt en hoe daar vervolgens in de praktijk invulling aan wordt gegeven. In veel organisaties is de zorg voor het kwaliteitssysteem belegd bij een kwaliteitsfunctionaris, die door het lijnmanagement vooral als hinderlijk wordt ervaren. Want eens per halfjaar staat deze functionaris bij je bureau en dan moeten er weer allerlei rapportages opgeleverd worden. Eens per jaar komt komt er een auditor langs en tegen die tijd wordt alles uit de kast gehaald om de op basis van een vooral papieren werkelijkheid de auditor in staat te stellen een positief rapport te schrijven. Lees verder

    lees meer