Berichten
  • Vijf vragen over het COBIT® 5.0 Framework

    Vijf vragen over COBIT®

    Wat is COBIT® ?

    COBIT® 5.0 biedt een structuur voor het inrichten van IT Governance en de daarmee samenhangende IT organisatie en IT architectuur. COBIT® bestaat uit een aantal Best Practices op het gebied van IT Governance. Deze zijn verdeeld over vijf principes die voor elke IT organisatie herkenbaar zijn. Binnen deze principes staan beheersdoelstellingen en bijbehorende maatregelen, prestatie-indicatoren en volwassenheidsniveaus (maturity levels) centraal. COBIT® is met name gericht op beheersingsaspecten en minder op de gedetailleerde inrichting van IT processen, zoals dat bijvoorbeeld bij ITIL® het geval is. COBIT® maakt een aansluiting tussen de bedrijfsvoering (business requirements) en hoe IT kan worden ingezet om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Lees verder

    lees meer