Berichten
  • CMM geeft antwoord en sturing!

    Het Capability Maturity Model.

    Het Capability Maturity Model (CMM) geeft aan de ene kant aan op welk niveau de ontwikkeling van de organisatie zit, aan de andere kant is het ook te gebruiken om een beeld te krijgen van hoe volwassen een bepaalde organisatie is. De Amerikaanse luchtmacht heeft dit model ontwikkeld voor organisaties die zich bezig houden met softwareontwikkeling. Bij onder andere ITIL processen is het van belang om te meten en continue te testen hoe volwassen de organisatie op dit moment is. Zo kunnen de processen steeds weer goed op elkaar worden afgestemd. Allemaal in het belang van een zo groot mogelijke toegevoegde waarde voor de klant, zowel intern als extern. Lees verder

    lees meer