Pink Elephant en SOD Next starten HBO opleiding

Pink Elephant en SOD Next gaan samenwerken

Pink Elephant en Hogeschool SOD NEXT, Stichting SOD-Opleidngen, hebben een samenwerking gestart voor het ontwikkelen en uitvoeren van HBO opleidingstrajecten. In september wordt de eerste opleiding – de eenjarige HBO deelopleiding Business Information Management (BIM) – gestart. Beide partijen spelen hiermee in op de veranderende rol van de informatiemanager. In één jaar leren de deelnemers alle aspecten van Business Information Management toepassen, zodat zij in staat zijn in de eigen werkomgeving een effectieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de informatievoorziening.

Pink Elephant en SOD hebben deze opleiding ontwikkeld op verzoek van een aantal klanten. Het vakgebied Information Management is volop en ontwikkeling en er bleek van veel kanten belangstelling voor een praktijkgerichte opleiding die verder gaat dan de theorie van Information Management – zoals bijvoorbeeld de korte training BISL® Foundation.

Pink Elephant ziet in SOD een ideale partner, aldus Jan-Willem Middelburg, directeur bij Pink Elephant: “Met onze opleidingsdeskundigen hebben we naar meerdere opties gekeken. Uiteraard was het mogelijk om een verdiepende training Informatiemanagement of Functioneel Beheer te maken en dat hebben we ook als eerste onderzocht. De vraag bleek echter niet bij meer theorie te liggen, maar juist bij de praktische toepasbaarheid van Business Information Management. Zo kwamen in contact met SOD, een Hogeschool die op innovatieve wijze naar het beroepsonderwijs kijkt. SOD kijkt met ons op vergelijkbare wijze naar de opleidingenmarkt en dat bleek een goede klik.”

Ook Yolande de Heus, directeur bij SOD, is blij met de samenwerking: “De doelstelling van SOD is om aantrekkelijk onderwijs te leveren met een duidelijke positie en uitstraling binnen de informatiedienstverlening. Met Pink Elephant hebben we een partij gevonden die al 25 jaar bezig is met IT kennisontwikkeling, een partij die daardoor bijzonder goed bij ons past.

Jan Willem Middelburg

HBO opleiding op basis van het E-Competence Framework

Het lesprogramma sluit nauw aan bij de wensen in de markt. De profielbeschrijving van het European e-Competence Framework genaamd “Business Information Manager” is als uitgangspunt gebruikt bij het opstellen van het programma. Deze opleiding speelt niet alleen in op de ontwikkelingen in het vakgebied Business Information Management, het traject rust de deelnemers toe om ook in de toekomst hun rol optimaal te kunnen vervullen. De uitdaging waar men voor staat, is het borgen van de door de business gestelde kwaliteitseisen in de gehele ICT-leveringsketen. De opleiding biedt de deelnemers daarvoor alle ingrediënten.

Aan het einde van de opleiding zijn de deelnemers in staat een succesvolle implementatie van veranderingen in de informatievoorziening van de eigen organisatie te coördineren.

In de opleiding leert men onder andere:

  • De theorie van het BISL® framework in de eigen organisatie gebruiken;
  • De behoefte aan informatievoorziening vanuit de organisatie beschrijven;
  • Het maken van een effectenanalyse voor de informatie voorziening;
  • Requirements opstellen;
  • Proces testen organiseren en begeleiden;
  • Contractmanagement, succesvolle relatie opdrachtgever en opdrachtnemer realiseren;
  • Een voor de eigen organisatie gefundeerde keuze kunnen maken tussen het belang van innovatie en het in gebruik houden van bestaande systemen;
  • Transitie organiseren van nieuwe informatievoorziening naar het gebruik in de organisatie

In de opleiding wordt ook aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden. Zo leren de deelnemers verschillende gespreks-technieken in communicatie met verschillende doelgroepen: gebruikers, leveranciers en ketenpartners. In deze praktijkgerichte opleiding zijn werken en leren volledig geïntegreerd. Een deel van het studietraject vindt in de eigen werkomgeving plaats. Tijdens het gehele traject worden de deelnemers individueel door de trainer begeleidt.

Het studietraject bestaat uit 22 klassikale trainingsdagen en een serie praktijkopdrachten. De eerste training zal starten in september 2013. Meer informatie is te vinden via deze link.

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail