Project Consulting

Project Management Consulting

Pink Elephant is niet alleen uw partner bij het verzorgen van trainingen, onze consultants kunnen u ook ondersteunen bij bredere vraagstukken rondom implementaties van Service Management, Projectmanagement, IT Governance en verandermanagement. Wij verzorgen de volledige uitrol van IT programma’s en projecten binnen organisaties en kunnen indien gewenst ook de uitvoering van verbeterprojecten en workshops voor u invullen.

Advies

Een van de diensten die Pink Elephant aanbiedt, is consultancy van opdrachtgevers op het gebied van Service Management, Project Management en IT Governance. Van diagnose / assessment, advisering, ontwikkeling van visie & strategie tot implementatie en nazorg. Pink Elephant biedt totaaloplossingen, maar desgewenst ook losse specifieke kennis. Met als doel processen zo in te richten dat deze bijdragen aan de winstgevendheid van de organisatie. Hieronder een greep uit ons aanbod. Neemt u voor uw specifieke vragen contact met ons op.

P3M3®: Portfolio, Programma en Project Management Maturity Model

Zoals alle diensten van Pink Elephant, is het Project Management Consulting gebaseerd op Best Practices. Hiervoor maakt Pink Elephant gebruik van het P3M3 Model. P3M3® is opgebouwd uit een drietal ‘modellen’: Portfolio Management (PfM3), Programme Management (PgM3) en Project Management (PjM3). Deze modellen zijn aan elkaar verbonden maar kunnen ook ieder afzonderlijk worden toegepast.
p3m3-project-management

Ook het P3M3 model gebruikt vijf niveaus van volwassenheid (Awareness, Repeatable, Defined, Managed, Optimized). Vervolgens worden binnen de drie P3M3 modellen zeven procesperspectieven onderkend (zie bovenstaand): Management Control, Benefits Management, Financial Management, Stakeholder Engagement, Risk Management, Organizational Governance en Resource Management.

Voor ieder perspectief binnen een model kan de volwassenheid van de organisatie worden vastgesteld met behulp van beoordeling van zowel ‘generieke kwalificaties’ (Generic Attributes) als ‘specifieke kwalificaties’ (Specific Attributes). Deze kwalificaties geven een indicatie van de proces- en gedragsvolwassenheid. Voor ieder volwassenheidsniveau van zo’n procesperspectief krijgt men zo specifieke onderwerpen, processen en werkwijzen beschreven.Een organisatie zal zich binnen elk van de drie verschillende modellen op één van de vijf niveaus van volwassenheid bevinden. Het kan dus voorkomen dat een organisatie op niveau 3 zit bij projectmanagement, niveau 2 van portfoliomanagement en niveau 1 van programmamanagement.

Naast P3M3 biedt Pink Elephant ook het P2MM (PRINCE2® Maturity Model) aan. Dit model is specifiek gericht op het gebruik van PRINCE2® en kan het (in figuur 3 en hierboven genoemde) PjM3 model in het P3M3 model vervangen daar de opzet met de zeven procesperspectieven en kwalificaties (Attributes) identiek is. Om het P3M3 model te kunnen gebruiken is kennis van MSP® en MoP (onderkent dezelfde zeven procesperspectieven in de delivery cycle) een voorwaarde.

Verandermanagement

Of het nu kleinschalige veranderingen betreft op project niveau, of grootschalige (cultuur)transformaties: een implementatie zal alléén succesvol zijn indien uw organisatie oog heeft voor verandermanagement. In onze veranderaanpak zijn de principes verankerd van het Change Acceleration Process van GE /  Kotler en leiderschapsprincipes van Stephen Covey. Pink Elephant kan uw organisatie adviseren en ondersteunen, over wat in gegeven situatie de beste veranderstrategie is.

Onze kwalificaties

Pink Elephant is sinds 1980 de voorloper geweest in het professionaliseren van de IT industrie op het gebied van Service Management (ITIL®) en Projectmanagement (PRINCE2®). Pink Elephant opereert hierbij compleet ‘vendor’ onafhankelijk, met hoogopgeleide en -gekwalificeerde Pinkers die uw organisatie de beste ondersteuning kunnen bieden voor IT vraagstukken.

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail
  • Nieuwsbrief
  • ‘Cybersecurity regained: preparing to face cyber attacks’ is the name of a recent EY Cybersecurity survey. 41 Cybersecurity consultants got together at to take part in the Oceans 99 business
  • Referenties
Scroll

Heb jij ook een prettige trainingservaring opgedaan bij Pink Elephant en wil je deze delen?