Thema Voortgang

Inleiding Thema Voortgang

Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken met de geplande stand van zaken. Op die manier kan (tijdig) worden bijgestuurd tijdens de duur van een project en kan een inschatting gemaakt worden van de te realiseren projectdoelstellingen. Hieronder valt ook de levensvatbaarheid van het project.

Het periodiek bewaken van de voortgang van een project is een van de kritische succesfactoren voor een geslaagd PRINCE2® project. Projectmanagement gaat veel verder dan het initieel opstellen van een projectplan en het vervolgens reageren op issues. Het is belangrijk om periodiek stil te staan bij wat daadwerkelijk is gerealiseerd en hoeveel inspanningen er nog gepleegd moeten worden om het gewenste projectresultaat op te leveren. Dit levert input voor het project en geeft bovendien aan op welke terreinen er (eventueel) bijgestuurd moet worden. Projectmanagers zijn niet alleen de brandweermannen die vuurtjes moeten blussen, maar ook managers die vooruit kijken en moeten anticiperen.

Beheersing voortgang

In een PRINCE2® Project wordt de voortgang beheerst door:

  • Delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Opdelen van het project in managementfasen
  • Tijd en gebeurtenis-gedreven rapportages en reviews
  • Escaleren van afwijkingen

Tussen ieder van de vier managementniveaus in de projectmanagementstructuur moeten afspraken gemaakt worden over te delegeren verantwoordelijkheden en bevoegdheden. PRINCE2® onderkent zes prestatiegebieden, die in ieder project moeten worden gemanaged, namelijk tijd, geld, scope, kwaliteit, risico’s en baten. Voor ieder van deze prestatiegebieden moeten toleranties worden afgesproken tussen de verschillende managementniveaus in de projectmanagementstructuur. Teammanager, Projectmanager en stuurgroep moeten ieder regelmatig rapporteren aan het bovenliggende managementniveau. Als toleranties dreigen te worden overschreden, dan (pas!) moet aan het bovenliggende niveau worden geëscaleerd.

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail
  • Nieuwsbrief
  • ‘Cybersecurity regained: preparing to face cyber attacks’ is the name of a recent EY Cybersecurity survey. 41 Cybersecurity consultants got together at to take part in the Oceans 99 business
  • Referenties
Scroll

Heb jij ook een prettige trainingservaring opgedaan bij Pink Elephant en wil je deze delen?