De PRINCE2® Processen

De PRINCE2® Processen

Om een project te managen is het verstandig een project te benaderen als een proces. Een proces is erop gericht om via een gestructureerde aanpak te komen tot een specifiek doel. Processen in projectmanagement geven de mogelijkheid het project bij te sturen onder veranderende omstandigheden. De procesbenadering wordt door alle moderne projectmanagementmethoden gevolgd.

Vier managementniveaus

Het procesmanagement is volgens PRINCE2® gebaseerd op de aanwezigheid van vier managementniveaus: drie managementniveaus in het project zelf en het bedrijfsmanagement (of programmamanagement). Ieder management heeft zijn eigen specifieke rol:

  • Besturen: dit is de verantwoordelijkheid van het bedrijfsmanagement of het programmamanagement van de organisatie. Het bedrijfsmanagement maakt geen onderdeel uit van het project, maar definieert wel de de projectdoelstellingen en op te leveren producten.
  • Sturen: dit is de verantwoordelijkheid van de Stuurgroep. De Stuurgroep wordt voorgezeten door de opdrachtgever. De opdrachtgever is dus een vertegenwoordiger van het bedrijfsmanagement (of programmamanagement) van de klant in het project en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van het project. De Stuurgroep neemt in het project alle belangrijke besluiten over het project.
  • Managen: dit is de verantwoordelijkheid van de Projectmanager. De projectmanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het project, voor het aansturen van de teammanagers en de voorbereiding van de besluitvorming in de Stuurgroep.
  • Opleveren: dit is de verantwoordelijkheid van de teammanagers. De teammanagers zijn verantwoordelijk voor het opleveren van de producten. De teammanagers geven leiding aan de teamleden.

Voor het succesvol inrichten, uitvoeren en afsluiten van PRINCE2® projecten is het van belang dat de vier managementniveaus goed met elkaar communiceren.

De PRINCE2® Processen

Om een project te managen worden volgens PRINCE2® zeven processen gedefinieerd, namelijk:

Alle PRINCE2® processen kennen een aantal activiteiten die binnen dat proces kunnen (of moeten) worden uitgevoerd. Sommige processen worden eenmaal uitgevoerd, andere PRINCE2® processen kunnen binnen een project meerdere keren worden uitgevoerd.

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail
  • Nieuwsbrief
  • ‘Cybersecurity regained: preparing to face cyber attacks’ is the name of a recent EY Cybersecurity survey. 41 Cybersecurity consultants got together at to take part in the Oceans 99 business
  • Referenties
Scroll

Heb jij ook een prettige trainingservaring opgedaan bij Pink Elephant en wil je deze delen?