Pink Elephant tekent Convenant e-Competence Framework

e-CF in de strijd tegen dreigend tekort ICT-professionals

Scheveningen, 14 november 2013 – 21 Nederlandse organisaties hebben afspraken gemaakt over het gebruik van een referentiemodel voor ICT-competenties: het Europese e-Competence Framework (e-CF). Het gaat daarbij om het vergelijkbaar maken van competenties van ICT-professionals waardoor het voor werkgevers makkelijker wordt het juiste personeel aan te trekken, opleidingsinstituten hun onderwijs beter kunnen afstemmen op behoeften van de markt en werknemers makkelijker hun kennis en kunde kunnen ‘verkopen’.

De afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat vandaag door 21 Nederlandse organisaties werd ondertekend tijdens het ECP Jaarcongres in Scheveningen, in bijzijn van de voorzitter Digivaardig & Digiveilig Tineke Netelenbos. Daarin spreken partijen met elkaar af e-CF te (gaan) gebruiken bij bijvoorbeeld de werving en selectie van nieuwe medewerkers, assesments of inhuur van ICT-professionals en bij het opleiden van eigen medewerkers. Het e-CF convenant is ondertekend door IBM, Pink Elephant, Capgemini, Quint Wellington Redwood, Havenbedrijf Rotterdam, Randstad, Career Result, IT-Staffing, Ngi, Netwerk Gebruikersgroep Nederland (NGN), Hogeschool Utrecht, Hogeschool Dirksen, Stichting Platform ICT Hogescholen (SPIH), Vereniging van Opleidingsinstituten voor ICT (VOI), ECABO Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, EXIN Holding BV, Hogeschool NTI, NIOC, Isential ICT Facilities BV, IT PerformanceHouse en de ASL® BISL® Foundation. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) draagt bij aan de implementatie van e-CF in Nederland door in haar rol als netwerkpartner partijen bij elkaar te brengen en door financiële ondersteuning via het programma Digivaardig & Digiveilig. Stichting CA-ICT heeft het convenant ontvangen uit handen van Tineke Netelenbos, vanuit hun rol als coördinator van het Sectorplan ICT waarin de verdere implementatie van e-CF een belangrijke plek inneemt.

Dreigend tekort ICT-professionals

Tineke Netelenbos verwacht dat meer organisaties in Nederland het e-CF referentiemodel in gebruik zullen nemen: “Rond 2017 loopt het tekort aan goed opgeleide ICT-professionals op tot minimaal 6.800 ICT’ers. e-CF is van waarde vanaf het moment dat het wordt ingezet en helpt het dreigende tekort aan deze professionals terug te dringen.”

e-CF in gebruik

Eén van de convenantpartners Capgemini werkt al geruime tijd met het referentiemodel e-CF en gebruikt het onder andere om klanten te helpen bij het ‘plotten’ of vormgeven van ICT-functies en CV’s van werknemers. Onno van de Weteringh, Vice President Capgemini Nederland: “In de snel veranderende wereld van de ICT is het belangrijk om waar mogelijk standaarden met elkaar af te spreken. E-CF is een belangrijke standaard als het gaat om vakmanschap van ICT-professionals. Capgemini heeft e-CF omarmd en verwerkt in de eigen curricula en in het opleidingsaanbod van de Capgemini Academy.”

Verder heeft het e-CF ook in andere organisaties een plek gekregen. Zo gebruikt het ministerie van Binnenlandse Zaken het model als basis voor kwaliteitsraamwerk IV van de Rijksoverheid en gebruikt de Hogeschool Utrecht het e-CF voor de herinrichting van de bacheloropleiding Business & IT Management en de Master of Informatics.

‘Werving ICT-professionals met juiste competenties is lastig’

Uit recent kwalitatief onderzoek van de Universiteit Twente onder managers uit zes topsectoren blijkt dat ruim de helft het moeilijk vindt om ICT-professionals met de juiste competenties te werven. Geschikte mensen zijn schaars en sommige sollicitanten hebben niet de juiste combinatie van competenties. Ook de breedte en de kwaliteit van professionele ICT-competenties wordt soms gemist. Daarnaast is slechts de helft van de respondenten bekend met de competentiestandaarden van ICT-professionals. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld de helft van de managers (nog) geen standaarden of referentiemodellen zoals e-CF gebruikt voor verdere ontwikkeling van hun ICT professionals.

Over e-CF

Het Europese e-Competence Framework bestaat uit 36 competenties op vijf niveaus, verdeeld over vijf competentiegebieden (plan, build, run, enable, manage). e-CF kan worden gebruikt en begrepen door bedrijven die ICT-producten/diensten gebruiken en leveren, ICT-professionals, managers en HR-afdelingen, bemiddelaars tussen vraag en aanbod, de publieke sector, onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten, en sociale partners in heel Europa. Het spreken van een gemeenschappelijke taal, bevordert transparantie in vraag en aanbod van ICT-professionals en hun diensten. Dit komt ten goede aan de mobiliteit op de ICT-arbeidsmarkt waardoor het dreigende tekort aan ICT-professionals kan worden teruggedrongen. Meer informatie over e-CF en het referentiemodel zelf is te vinden op www.e-cf.nl.

e-compentence

Over Digivaardig & Digiveilig

Digivaardig & Digiveilig is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties om de digitale vaardigheid van de Nederlandse (beroeps)bevolking te vergroten en tevens om het vertrouwen in ICT en internet te bevorderen door het vergroten van de digitale veiligheid. Het programma wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken,  de Europese Commissie en diverse bedrijven (KPN, UPC, NVB, IBM, SIDN en Ziggo). Meer informatie is te vinden op www.digivaardigdigiveilig.nl.

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail