Informatiestrategie

Opstellen informatiestrategie voor de zorg

Zorg zonder IT is niet meer voor te stellen. Veel bestuurlijke aandacht gaat uit naar jaarlijkse budgetvraagstukken, kostenbeheersing en soms zeer operationele aspecten. Veel complexere vragen als welke bijdrage moet de IT leveren aan de primaire doelstellingen van de organisatie, welke IT-ontwikkelingen zijn daarbij relevant en op welke wijze moet de ontwikkeling van de informatisering aangestuurd worden. Deze vragen blijven vaak onderbelicht. Pink Elephant merkt dat veel zorgorganisaties met deze vragen worstelen en heeft om die reden een gestandaardiseerde aanpak ontwikkeld om een informatiestrategie op te stellen.

Het opstellen van deze informatiestrategie is specifiek gericht op bestuurders van ggz-instellingen. In de aanpak van Pink Elephant staat de vertaling van de bedrijfsstrategie naar informatiestrategie en informatiebeleid centraal. Op interactieve wijze komen actuele ontwikkelingen op het gebied van businessinnovatie en ICT in de ggz-sector aan de orde, zoals de ontwikkeling naar ambulantisering maar ook de wijze waarop de hieraan verbonden veranderingsprocessen vormgegeven en bestuurd kunnen worden. Hierbij staan we nadrukkelijk stil bij het perspectief van de bestuurder.

IT op de strategische kalender van zorginstellingen

De digitalisering treedt een nieuw tijdperk binnen en zal, naar onze overtuiging, ook in de zorg een ongekende verandering teweegbrengen. IT verandert de manier waarop cliënten, professionals en organisaties met elkaar communiceren en samenwerken en zal in toenemende mate de kwaliteit en de efficiëntie van de zorgprocessen (mede) bepalen. IT kan belangrijke oplossingen bieden voor de grote uitdagingen waar de zorg voor staat, zoals de ontgroening en vergrijzing, toenemende zorg vraag, relatieve afname van financiële middelen etc. IT is daarmee een strategisch thema geworden voor bijna alle zorginstellingen.

Het inspelen op deze uitdagingen vereist van het bestuur van een zorginstelling inzicht in en visie op ‘zorginformatie’ als onderscheidende productiefactor en informatietechnologie waarmee volstrekt nieuwe businessmodellen mogelijk worden. Zorgaanbieders zullen bruggen moeten kunnen bouwen tussen IST en SOLL, daar waar de organisatie nu staat en de nieuwe positionering in de digitale informatie-economie. Het gaat daarbij om het integreren van ICT in de dagelijkse zorg- en ondersteunende processen en als onderdeel van nieuwe dienstverlening.

Bepaal uw informatiestrategie met Pink Elephant

Pink Elephant heeft veel ervaring met het begeleiden van zorginstellingen in het opstellen van een informatiestrategie. Waar bij het ‘reguliere’ bedrijfsleven de klant centraal staat, zal dit in de zorg de cliënt of patiënt zijn. Pink Elephant geeft invulling aan het opstellen van een informatiestrategie met de volgende diensten:

  • Masterclass Informatiemanagement en IT Governance. Op basis van onze expertise en praktijkervaring zullen wij in een drietal sessies met u ingaan op de wijze waarop u informatiestrategie en IT-governance in uw organisatie kunt vormgeven. Aangrijpingspunt is hierbij de wijze waarop de inzet van IT extra waarde kan toevoegen aan uw dienstverlening, dus de kwaliteit van uw dienstverlening kan verbeteren tegen dezelfde of bij voorkeur lagere kosten.
  • Information Management Strategic Roadmap. Pink Elephant consultants ondersteunen diverse zorginstellingen in het opstellen van hun informatiestrategie op basis van Best Practices, waaronder het BISL® procesmodel. Door de Strategic Roadmap op te stellen kunt u de informatiestrategie ook direct in de praktijk brengen

De bovenstaande voorbeelden geven een goede indicatie van de wijze waarop Pink Elephant zorginstellingen helpt om een informatiestrategie op te stellen.

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail
  • Nieuwsbrief
  • ‘Cybersecurity regained: preparing to face cyber attacks’ is the name of a recent EY Cybersecurity survey. 41 Cybersecurity consultants got together at to take part in the Oceans 99 business
  • Referenties
Scroll

Heb jij ook een prettige trainingservaring opgedaan bij Pink Elephant en wil je deze delen?