Duurzame Overheid

Green IT bij de Overheid

Het is een ‘inconvenient truth’: het steeds groter wordende klimaatprobleem. Dat bewustzijn is vrijwel overal doorgedrongen. We moeten zuiniger, bewuster en spaarzamer omgaan met energie en CO2 uitstoot. Dit wordt al op grote schaal gedaan door het bedrijfsleven. Enerzijds vanwege de zorg voor het milieu, maar anderzijds omdat het gewoon iets oplevert: vertrouwen, een goed imago en … geld.

Ook de overheid is bezig met de focus op duurzaamheid. Zo zijn er duurzame inkoopnormen geformuleerd, waar overheden per 1 januari 2011 aan moeten voldoen.  ICT kan worden bestempeld als een stille energieverslinder: fluisterzacht en zonder roetwolken. Een schokkende constatering en daarmee een eyeopener. Als we er niets aan doen, neemt deze milieubelasting alleen nog maar toe de komende jaren. We kunnen immers onomwonden stellen, dat het gebruik van ICT-toepassingen ook de komende jaren nog enorm zal stijgen. ICT is aantoonbaar de ‘enabler’ van de economie. Recente macro-economische analyses tonen aan dat ICT verantwoordelijk is geweest voor een groei van 50 procent van de productiviteitsgroei de afgelopen tien jaar.

En dit zal zeker niet veranderen. Webbased applicaties, de ontwikkeling van de elektronische overheid, van ‘the internet of things’ en ‘the internet of services’: er staat nog enorm veel op stapel. Zoals Vivian Reding, Eurocommissaris voor Informatie en Media het stelt:

“ICT is the principal motor of growth and competitiveness of industries, the driver of efficiencyand effectiveness of our public sector and the means of raising the quality of life of our citizens.”

De groene visie van Logius – onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse zaken komt er in het kort op neer dat dit een kansgebied bij uitstek is voor een weloverwogen inzet van gemeenschappelijke ICT-infrastructuur, die de overheden verbindt en de verbinding legt tussen overheden, burgers en bedrijfsleven. En resulteert in meer toegevoegde waarde, lagere transactiekosten en vooral een forse reductie van CO2 uitstoot.

Maatschappelijke Green IT doelstellingen voor de Overheid

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft Logius een “Groene Visie” opgestesteld. Wat het Ministerie wil realiseren, is een slimme overheid die bijdraagt aan een duurzame, weerbare en fitte samenleving, die tegen een stootje kan. Een overheid die haar beleid afstemt op de noden en wensen van haar burgers en bedrijven. Die actief bijdraagt aan de doelen van de Lissabon Agenda. Die dat doet met dat wat ze in eigen land kan realiseren: een verbetering van publieke diensten, verduurzamen, verminderen van administratieve lasten, creëren van een kleinere rijksdienst met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. ICT-toepassingen dragen bij aan een moderne overheid. Een overheid die:

 • duurzaamheid in woord en daad hoog in het vaandel heeft staan
 • een externe oriëntatie, visie en voorbeeldfunctie heeft, waar we trots op zijn
 • goed bereikbaar en goed verbonden is
 • toegevoegde waarde biedt door de kwaliteit van haar dienstverlening
 • vooruit denkt, proactief, veilig en transparant is
 • betrouwbaar, helder en deskundig is
 • niet naar de bekende weg vraagt
 • innovatief is
 • de (transactie)kosten laag houdt.

Hoe wordt ik een duurzame Overheid?

Het moge duidelijk zijn dat de overheid met de “Groene Visie” kiest voor een duurzaam en groene benadering van IT dienstverenlening. Green IT is dan ook een onderwerp dat de komende jaren in toenemende mate op de agenda zal staan. Daar komt bij dat de overheid in dit aspect een voorbeeldfunctie heeft naar de rest van de maatschappij.

De visie van de overheid sluit naadloos aan op de Best Practice Dienstverlening van Pink Elephant. Pink Elephant heeft de volgende diensten ontwikkeld om invulling te geven aan Green IT bij de overheid:

 • In samenwerking met het EXameniINstituut (EXIN) heeft Pink Elephant het programma Green IT ontwikkeld. Daarmee is het mogelijke om medewerkers aantoonbaar te certificeren op het duurzaam omgaan met IT middelen. Pink Elephant heeft de certificeringen Green IT Citizen en Green IT Foundation ontwikkeld.
 • Pink Elephant stelt voor overheidsinstanties beleidsdocumentatie op om invulling te geven aan de Groene Visie op IT dienstverlening. Concreet is dit een vertaling van de overheidsbrede visie op duurzaamheid naar directe meetbare toepassingen.
 • Pink Elephant begeleidt instanties in voorbereiding op op een de ISO 14001 standaard voor duurzaamheid door de processen en maatschappelijke doelstellingen in meetbare resultaten om te zetten.

Verduurzamen in het proces, van ontwerp tot uitvoering, levert kwaliteit en niet in de laatste plaats geld op. Het bedrijfsleven heeft die vertaalslag al gemaakt, de overheid maakt die nu ook.

Ook Green IT binnen uw overheid?

Bent u werkzaam binnen de overheid en wilt u ook invulling geven aan de Visie op Dienstverlening om een Service Overheid te worden? Neem dan contact op met een van onze Pink Elephant Experts. De volgende collega’s gingen uw voor:

Gemeente Purmerend Waterschapshuis Gemeente Amsterdam Justitie Politie Gemeente Rotterdam
Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail
 • Nieuwsbrief
 • ‘Cybersecurity regained: preparing to face cyber attacks’ is the name of a recent EY Cybersecurity survey. 41 Cybersecurity consultants got together at to take part in the Oceans 99 business
 • Referenties
Scroll

Heb jij ook een prettige trainingservaring opgedaan bij Pink Elephant en wil je deze delen?