e-CF bij de Overheid

Het e-CF raamwerk

De Taskforce eSKills is opgezet in opdracht van de Europese Unie voorziet voor Nederland een groot tekort aan eSkills vanaf 2015, zowel binnen de ICT sector als bij bedrijven die ICT toepassen. Dit komt door het toenemende aantal sectoren waarin ICT wordt toegepast en de dynamiek in de ICT sector waardoor kennis snel veroudert. Voorts constateert de Taskforce eSkills een combinatie van te weinig instroom in ICT opleidingen, onderwijsaanbod dat onvoldoende aansluit op de behoefte in de arbeidsmarkt en onvoldoende afstemming tussen vraag en aanbod van ICT professionals. Dit betreft zowel verouderde vaardigheden en kennis als onduidelijke kwalificaties van werknemers. De ‘ICT Skills Workshop’ van CEN onderkende in 2005 het gebrek aan eenduidigheid in opleidings- en beroepsprofielen en is een normalisatietraject gestart. In 2009 leidde dit tot de presentatie van het European eCompetence Framework (e-CF). Het e-CF richt zich op de top van de piramide van digitale vaardigheden:

ecf pink elephant

Door het standaardiseren van ICT-functies wordt het voor werkgevers makkelijker het juiste personeel aan te trekken. Opleidingsinstituten kunnen hun onderwijs beter afstemmen op de behoeften van de markt. Voor werknemers en zzp’ers maakt e-CF het gemakkelijker zich in de markt te zetten. Tevens verbetert e-CF de Europese vergelijkbaarheid van sollicitanten. Het verbeteren van de werking van de ICT-arbeidsmarkt is extra belangrijk omdat Nederland, afhankelijke van de economische scenario’s, rond 2015 een tekort1 zal kennen aan goed opgeleide ICT-professionals. Samengevat: het gebruik van het e-CF bevordert transparantie in vraag en aanbod van ICT’ers en hun diensten.

Het e-CF binnen de Nederlandse Overheid

De Nederlandse Overheid heeft besloten het e-CF integraal in te voeren, zoals is beschreven in het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (IV) en de brief van minister Donner (BZK) aan de Tweede Kamer met de rijksbrede Informatiseringstrategie (I-strategie):

“Het Kwaliteitsraamwerk IV is kabinetsbeleid en wordt vanaf 2012 toegepast als standaard om zowel verwerving, opleiding, organisatie en het loongebouw van het interne personeel binnen het Rijk te uniformeren.”

De komende periode gaan we dus veel van het e-CF horen. Om het eCompetence Framework (e-CF) in Nederland te implementeren als de standaard voor ICT-competenties, is daarom de Werkgroep e-CF NL eind 2011 in het leven geroepen.

Hoe kan ik aan de slag met het e-CF?

Pink Elephant is een van de voortrekkers van het e-CF in Nederland in samenwerking met het exameninstituut EXIN. Pink Elephant is betrokken bij een tiental initiatieven rondom het e-CF en heeft als eerste marktpartij een volledige assessment voor zowel individuen als de gehele organisatie. Pink Elephant heeft hiervoor de dienst PinkSKILL geïntroduceerd:

PinkSKILL™ is een product van Pink Elephant dat zowel op individueel als op organisatie niveau de competenties van uw medewerkers in kaart brengt op basis van het e-CF, specifiek toegespitst op IT medewerkers. Samengevat bestaat de het product PinkSKILL™ uit de volgende stappen:

  1. Welke competenties heeft de medewerker op dit moment? Deze inventarisatie word gemaakt op basis van een persoonlijke assessment.
  2. Welke competenties heeft de organisatie in zijn geheel? Deze inventarisatie word gemaakt op basis van alle medewerkers binnen een organisatie.
  3. Welke loopbaan beogen de medewerkers in de toekomst? Pink Elephant heeft een vertaalslag gemaakt tussen de 36 competenties uit het e-Competence Framework en de 23 meest voorkomende IT rollen.
  4. Persoonlijk ontwikkel plan (POP). Tussen de gewenste en huidige competenties kan verschil bestaan. Op basis van deze ‘gap’ beschrijft Pink Elephant een persoonlijk ontwikkelplan met een advies welke stappen geadviseerd worden om deze competenties te behalen.

Met de PinkSKILL™ dienstverlening biedt Pink Elephant persoonlijke IT loopbaanontwikkeling voor uw medewerkers zodat de kwaliteit van de dienstverlening nu en in de toekomst op peil blijft.

Ook een e-CF in uw overheid?

Bent u werkzaam binnen de overheid en wilt u ook invulling geven aan het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (IV) om e-CF structureel binnen uw organisatie door te voeren? Neem dan contact op met een van onze Pink Elephant Experts. De volgende collega’s gingen uw voor:

Gemeente Purmerend Waterschapshuis Gemeente Amsterdam Justitie Politie Gemeente Rotterdam
Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail
  • Nieuwsbrief
  • ‘Cybersecurity regained: preparing to face cyber attacks’ is the name of a recent EY Cybersecurity survey. 41 Cybersecurity consultants got together at to take part in the Oceans 99 business
  • Referenties
Scroll

Heb jij ook een prettige trainingservaring opgedaan bij Pink Elephant en wil je deze delen?