Government

Betere overheidsprestaties met minder kosten

Als gevolg van de kredietcrisis, heeft de begroting een flinke deuk opgelopen. Om het begrotingstekort terug te dringen, zal de overheid oplopend tot 2015 18 miljard euro moeten bezuinigen. Zaak voor Rijksoverheid, Provincies en gGemeenten om de kosten te drukken en de kwaliteit te verbeteren. Pink Elephant ondersteunt en begeleidt uw organisatie door interne processen te verbeteren waardoor prestaties verhogen en kosten reduceren.

Meer met minder door begeleiding van Pink Elephant

Organisatieverbetering door middel van automatisering, slimmere processen en efficiëntere informatievoorziening door middel van Best Practices staat hierdoor in toenemende belangstelling. Niet alleen centrale overheidsorganen, maar ook decentrale overheden zoals gemeenten zetten Best Practices in om hun dienstverlening te verbeteren en tegelijk besparingen door te voeren. Pink Elephant traint, adviseert en ondersteunt overheidsorganen. Zo zijn al vele succesvolle projecten begeleid bij (Semi)Overheid zoals Gemeenten, Politie en Justitie, Universiteiten en Waterschappen.

Succesformules en Best Practices voor Government

Shared Service Center Pink Elephant

Shared Service Centers

In 2007 heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) haar visie op de toekomst geschreven in de publicatie “Gemeente geeft antwoord”. Men voorzag toen al dat in 2015, 80% van de interacties tussen burger en lokale overheid via het digitale loket zou verlopen. Inmiddels staan we aan de vooravond van die verandering. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen versterken de destijds gekozen strategie. Gemeentes staan voor een grote opgave.
De Service Overheid

De Service Overheid

Gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisatie en het Rijk hebben een gemeenschappelijke Visie op Dienstverlening opgesteld. In de visie verwoorden de overheden hun gedeelde ambitie: Eén digitale overheid: betere service, méér gemak’. De Nederlands Overheid wordt een Service Overheid. Waar bij het ‘reguliere’ bedrijfsleven de klant centraal staat, zal dit bij de overheid de burger zijn.
green-it-pink-elephant

De Duurzame Overheid

De groene visie van Logius – onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse zaken komt er in het kort op neer dat dit een kansgebied bij uitstek is voor een weloverwogen inzet van gemeenschappelijke ICT-infrastructuur, die de overheden verbindt en de verbinding legt tussen overheden, burgers en bedrijfsleven. En resulteert in meer toegevoegde waarde, lagere transactiekosten en vooral een forse reductie van CO2 uitstoot.
ecf overheid

e-CF binnen de Overheid

De Nederlandse Overheid heeft besloten het e-CF integraal in te voeren, zoals is beschreven in het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (IV) en de brief van minister Donner (BZK) aan de Tweede Kamer met de rijksbrede Informatiseringstrategie (I-strategie). Pink Elephant is een van de voortrekkers van het e-CF in Nederland in samenwerking met het exameninstituut EXIN.
Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail
  • Nieuwsbrief
  • ‘Cybersecurity regained: preparing to face cyber attacks’ is the name of a recent EY Cybersecurity survey. 41 Cybersecurity consultants got together at to take part in the Oceans 99 business
  • Referenties
Scroll

Heb jij ook een prettige trainingservaring opgedaan bij Pink Elephant en wil je deze delen?