Apollo 13 bij The Hague Academy for Local Governance

Hoe vorm ik van verschillende culturen een effectief team?

The Hague Academy for Local Governance (THALG) is een non-profit organisatie organisatie die zich inzet om de bestuurlijke vaardigheden van ambtenaren over de hele wereld te verbeteren. Aan de verschillende programma’s nemen ambtenaren deel vanuit werkelijk ieder werelddeel met maar een doel: het verbeteren van de kwaliteit van het lokale bestuur.

Een van de programma’s spitst zich toe op “Bestuurlijk Leiderschap” (Leadership in Municipal Management), een onderdeel waar lokale bestuurders aan deelnemen van de Filipijnen, Bangladesh, Nepal, Zimbabwe, Tanzania, Albanië, Mongolië, Sri Lanka en Kenia. Een gezelschap met verschillende culturen, manieren om samen te werken en waar ook de nodige taalbarrières in voorkomen.

Deze lokale bestuurders komen dagelijks in aanraking met problemen en uitdagingen die Nederland ver van de werkelijkheid staan: Katmandu een plastic-vrije stad maken, het omgaan met rivaliserende groepen in Sri Lanka, het managen van sanitaire voorzieningen in Bangladesh, het omgaan met de zwarte markt in Zimbabwe, etc. Eén ding hebben al deze problemen gemeen: ze gaan alleen opgelost worden sterk Bestuurlijk Leiderschap.

Leiderschap tijdens de Apollo 13 Simulatie

Op 16 april werden de lokale bestuurders uitgedaagd om de Apollo 13 simulatie te gaan spelen in met als thema: “Leiderschap, team ontwikkeling en teammanagement.” Samen met onze partner GamingWorks. De eerste – terechte – vraag was dan ook wat Apollo 13 en lokaal bestuur met elkaar te maken zouden hebben… daar kwam het team snel achter…

Voordat het team begon, werd de deelnemers gevraag wat voor de begrippen “Teamwerk” en “Leiderschap” betekende. Hieronder een samenvatting van antwoorden:

Effectief Teamwerk  Leiderschap
 • Resultaten bereiken
 • Luisteren
 • Feedback geven
 • Horizontale en verticale communicatie
 • Leveren van resultaten
 • Delen van informatie
 • Leiding nemen
 • Anderen inspireren
 • Voldoen aan de wetgeving
 • Effectief communiceren
 • Verantwoordelijkheid nemen

Vervolgens ging het team aan de slag met de Apollo 13 Simulatie, volledig in de overtuiging dat met bovenstaande principes en leiderschap het toch wel mogelijk was de Apollo 13 missie tot een goed einde te brengen. Als iedereen zich hier aan zou houden, moest het toch wel goed gaan…? Niet bleek minder waar. Aan het einde van de eerst ronde waren de KPI’s niet gehaald, de klant was ontevreden en bovenal was het complete team gefrustreerd. Hoe had dit kunnen gebeuren. “We hadden van te voren goede afspraken gemaakt, maar er kwam niet van terecht. Het is net het echte leven,” merkte een van de deelnemers op.

Reflectie en doelstellingen van Apollo 13

Tijdens de reflectie kwam de discussie tijdens de verschillende teamleden goed op gang. Al snel merkt iemand op dat “Effectief Teamwerk” en “Leiderschap” uit bovenstaand schema mooie begrippen waren, maar dat het complete team niet stilgestaan had bij het gewenste gedrag dat bij deze begrippen hoort. Teamwerk en Leiderschap waren inhoudsloze containerbegrippen geworden, zonder een gemeenschappelijke doelen of waarden. Iedereen was bezig met zijn eigen taak, zonder de complete keten in het oog te houden. Centrale vragen daarbij waren:

 1. Wat is het uiteindelijke resultaat dat het team moet bereiken;
 2. Welk gedrag verwacht ik van anderen om mijn doel te bereiken;
 3. Welke concrete afspraken maken we daarover?

Vol goede moed met met afspraken over gewenst gedrag begon het team daarna aan de tweede ronde. Al snel bleek dat dezelfde hoeveelheid werk wel goed afgehandeld kon worden, met een tevreden klant, en bovenal een tevreden team. Geen paniek, vertrouw op het proces.

Het leuke aan de uitvoering bij The Hague Academy for Local Governance is dat in slecht vier uur tijd (een dagdeel) een ongestructureerd, inefficiënt team in staat is daadwerkelijk ‘anders’ te gaan werken en op die manier wel het gewenste resultaat te behalen, zelf als er ook nog verschillende culturen meespelen. Bij de deelnemers heeft dit geleid tot veel nieuwe inzichten.

Welke resultaten gaat dit betekenen voor het lokale bestuur in de derde wereld landen? Volgend jaar zijn de deelnemers weer terug in Nederland, en krijgen we feedback op de succesverhalen.

local governance
Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail