Lerende organisaties

Lerende organisaties

Om doelstellingen te kunnen realiseren zijn nieuwe manieren om mensen met elkaar te laten communiceren en samenwerken essentieel. ICT-professionals moeten wendbaar zijn en de juiste competenties op het juiste moment en op de juiste plaats kunnen inzetten. De rol van managers is aan het veranderen van command-and-control naar connect-and-collaborate. Van de managers wordt verwacht dat zij meer faciliteren, coachen en begeleiden en daarmee een ‘lerende organisatie’ creëren.

Het inrichten van een ‘lerende organisatie’ kan gedaan worden met behulp van het 8-velden model van Kessels-Smith. Zij geven met behulp van dit model aan dat het uitgangspunt bij het opleiden en leren in organisaties moet gaan om het realiseren van leertrajecten die adequate oplossingen bieden voor een bepaald probleem in een organisatie. Het gaat om het leren, niet om het opleiden. Traditionele opleidingen en trainingen zijn waardevol maar beperken zich tot een klein onderdeel van een veel groter leerproces. Met behulp van het 8-veldenmodel beantwoorden wij de vragen: wat wil je bereiken en wanneer ben je tevreden?

Wat wil je bereiken?

Hier worden vier niveaus onderscheiden voor het vertalen van een organisatiedoel in leertraject: organisatie, werksituatie, vaardigheden en leersituatie. Deze niveaus dragen bij aan de effectiviteit van de leertrajecten omdat ze het vooraf verscherpen van de beoogde opbrengst van de geplande opleidingsinvestering stimuleren.

Wanneer ben je tevreden?

Bij het evalueren van de leertrajecten worden tevens vier niveaus benoemd welke dienen als spiegel van de eerste vier niveaus. Deze vraag beantwoorden voorafgaand een leertraject is belangrijk om resultaten achteraf zichtbaar te kunnen maken.

8-velden-model

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail
  • Nieuwsbrief
  • ‘Cybersecurity regained: preparing to face cyber attacks’ is the name of a recent EY Cybersecurity survey. 41 Cybersecurity consultants got together at to take part in the Oceans 99 business
  • Referenties
Scroll

Heb jij ook een prettige trainingservaring opgedaan bij Pink Elephant en wil je deze delen?