Leergang Business Information Management

Leergang BIM start 7 november

Het belang van informatievoorziening binnen organisaties groeit. De uitdaging waar de Business Information Manager voor staat, is als vertegenwoordiger van de gebruikersorganisatie vanuit een diepgaand inzicht in de bedrijfsprocessen van de eigen organisatie te handelen en zo de kwaliteit van de gehele ICT-leveringsketen te borgen. De Business Information Manager is de regisseur van de informatiedienstverlening.  De negendaagse praktijkgerichte leergang Professional Business Information Management van Pink Elephant biedt alle ingrediënten voor een verdere professionalisering van het vakgebied in de eigen organisatie.

De leergang bestaat uit drie blokken van drie lesdagen. In de tussenliggende periode maken de deelnemers drie praktijkopdrachten. De leergang is gebaseerd op de HBO deelopleiding Business Information Management en afgestemd op de competentiegebieden uit de profielbeschrijving van de “Business Information Manager” uit versie 2.0 van het  European e-Competence Framework.

Doel

Het doel van de leergang is om professionaliteit van werken in het vakgebied Business Information Management in de eigen organisatie te verhogen en bij te dragen aan  standaardisatie in werkwijze in de eigen organisatie.  Aan het einde van de leergang zijn de deelnemers in staat op tactisch niveau te werken in de informatievoorziening en kan men een succesvolle implementatie van veranderingen in de informatievoorziening van de eigen organisatie vormgeven.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit deelnemers die werkzaam zijn als Functioneel Beheerder, Procesregisseur of Informatiemanager. Deelnemers hebben minimaal een MBO-4 diploma of Havo diploma bij de start van het programma. Daarnaast beschikken zij over een BISL® Foundation certificaat.

Tijdens de lesdagen worden de volgende onderwerpen diepgaand behandeld:

 • Inleiding Organisatiekunde
 • 9-vlaksmodel
 • De inzet van BISL® als hulpmiddel
 • Functioneel beheer, softwareontwikkeling en testen.
 •  Agile en Lean.
 • Informatievoorzieningen: Organisatie, Management en Strategie
 • IT-Infrastructuren
 • Architectuur denken, -benadering en uitvoering
 • Kerntoepassingen van Informatievoorzieningen
 • Trends in Business en Informatiemanagement
 • Regie en portfoliomanagement
 • Ontwikkeling, bouw, transitie en beheer van informatievoorzieningen
 • In lijn brengen van business- en IT-doelstellingen (BITA)
 • Probleemanalyse, probleemoplossing
 • Business cases voor wijzigingen
 • Beheren, beheersen en uitvoeren van wijzigingen in de informatievoorziening
 • Specificeren van Business Requirements
 • Beoordelen van het functioneel ontwerp
 • Vormgeven niet geautomatiseerde informatievoorziening
 • Compliancy, Corporate Governance en IT-Governance
 • Informatiecoördinatie
 • Contractmanagement
 • Informatiebeveiliging

Tussen de lesdagen in werken de deelnemers aan de volgende drie praktijkopdrachten:

 • Het ontwikkelen van een business case voor een wijziging inclusief het in kaart brengen van de organisatorische gevolgen van de wijziging.
 • Opstellen van specificaties voor en prioriteren van wijzigingsvoorstellen en het begeleiden besluitvorming over wijzigingsvoorstellen.
 • Opstellen van een projectplan voor wijzigingen in de informatievoorziening: ontwikkeling, bouw, transitie en beheer

Interesse voor de leergang BIM? Neem dan contact met ons op

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail