Ketenintegratie in de informatievoorziening van organisaties

Ketenintegratie in de informatievoorziening

Anno 2013 werken de meeste organisaties samen met andere organisaties om hun diensten of producten te leveren. Volgens de klassieke economische literatuur is er dan sprake van een zogenaamde ‘waardeketen’: verschillende organisaties voegen waarde aan elkaar toe om tot een bepaald eindproduct te komen.

Net als bij producten komen waardeketens ook veel voor in de dienstverlening, al dan niet bewust georkestreerd. Het kan bijvoorbeeld goed mogelijk zijn dat verschillende partijen een deel van de dienstverlening kunnen leveren tegen lager kosten, of met meer kwaliteit. In dergelijke waardeketens worden delen van het proces van een organisatie ingevuld door andere organisaties. Het ketenproces wordt, net als binnen een organisatie, weer ondersteund door informatievoorziening die wordt ingevuld door de IT organisaties van de verschillende keten partijen. Onderliggend aan de waardeketen bestaat er zodoende een informatie/IT-keten die over de grenzen van enkele organisaties heen loopt.

Ketenintegratie

Informatiemanagement in waardeketens

Hoewel de voordelen van waardeketens uit de theorie duidelijk blijken, kleven er op het gebied van de informatievoorziening toch een paar duidelijke nadelen: de IT organisatie moet zich namelijk niet alleen bezig houden met de informatievoorziening binnen het domein waar zij verantwoordelijk voor is, er is ook een directe verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening van- en naar andere ketenpartners. Neem daarbij dat de verschillende ketenpartners ook nog verschillende belangen hebben, en er ontstaat (bijna altijd) een complexe situatie.

Al sinds de jaren 90 staat dit onderwerp met enige regelmaat in de belangstelling, al dan niet geholpen door een Minister die in de media roept dat de verschillende Overheidsinstelling nu écht een keer moeten gaan samenwerken. Politie en Justitie, Provincies en Gemeenten, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Vaak komen we dan snel uit bij vakjargon als Business-IT Alignment (hoe sluit IT aan bij de business?), Informatiemanagement modellen (bijvoorbeeld ITIL® of BISL®) of het nog recentere IT Capability Maturity Framework (ITCMF), dat expliciet gericht is op het verhogen van de business waarde die IT bijdraagt aan een organisatie en dat daarvoor instrumentarium en Best Practices aandraagt.  Vaak wordt dit aangedragen als een antwoord op onze problemen. Denkt u dat het gaat helpen? Ik denk niet…

Informatiemanagement = de waardeketen

Ik denk dat er nog een bijzondere slag nodig is voordat we het probleem van ketenintegratie gaan oplossen. En zo lang we IT als ondersteunend zien aan het waarde proces, zullen de problemen altijd zo blijven.

Mijn stelling is daarom dat we de informatievoorziening als geheel als waardeketen zouden moeten beschouwen, in plaats van de business. En dat lukt alleen maar zodra organisaties IT als hun belangrijkste strategische pijler gaan zien. En in steeds meer organisaties is dit (al dan niet gedwongen) het geval.

Vraag u zich maar eens af? Is de ZARA zo succesvol omdat het primaire proces het verkopen van kleding is, of omdat de informatievoorziening in het hele bedrijf (en in de keten met leveranciers) zo ingericht is dat voorraden op koopgedrag aan de kassa’s afgestemd worden. Is het primair proces van Zalando het verkopen van schoenen of is het eigenlijk een IT bedrijf?

Vraagt u zich nu eens af wat dit soort bedrijven allemaal gemeen hebben, behalve succes. Deze generatie bedrijven gaat het nooit hebben over ketenintegratie en business-IT Alignement, omdat de Informatievoorziening de waardeketen is. Deze bedrijven beschouwen IT als strategische pijler en zien het als integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering om de competitie voor te blijven.

Soms lossen sommige problemen zich gewoon vanzelf op…

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail