ITSMF Cafe bij Nobel en Pink Elephant over Stakeholderweb

ITSMF Café: Stakeholderweb

itSMF Cafe 13 mei @ Pink Elephant en Nobel: ‘Stakeholderweb’

Een succesvolle organisatie stuurt niet alleen op geld, maar ook op duurzame relaties. Mutual Sustainability maakt keuzes makkelijker, geeft richting aan een organisatie en zorgt voor de juiste balans tussen korte- en lange termijn doelen. Mutual Sustainability garandeert het voortbestaan en de toegevoegde waarde van uw organisatie door u te richten op relaties in het besef van wederzijdse afhankelijkheid.

Sprekers
Sprekers zijn auteur Kees Verschoor (managing partner van Turacien), Piet van Vugt, CEO van Nobel en Richard de Boer, business development manager van Pink Elephant.

50% anders doen
Hoe bouw ik een duurzame succesvolle onderneming? Het IT bedrijf Nobel is de afgelopen drie jaar tegen alle markten in ieder jaar gegroeid in omzet en medewerkers. Onderdeel van de strategie is niet om alles beter of goedkoper te doen, maar minimaal 50% anders. Het stakeholderweb is een essentieel onderdeel in deze ‘andere’ werkwijze. CEO Piet van Vugt vertelt hoe het stakeholderweb binnen Nobel toegepast wordt en welke veranderingen de organisatie daarvoor heeft moeten doormaken.

Workshop ‘Stakeholderweb in de praktijk’
Hoe kan ik binnen mijn eigen organisatie snel stappen gaan zetten met de theorie van het stakeholderweb? Tijdens deze workshop geeft Richard de Boer een aantal praktische voorbeelden hoe het stakeholderweb werkt, en op welke manier u dat binnen uw organisatie kunt gebruiken.

Sprekers itSMF Café 13 mei

kees verschoor Kees Verschoor
Kees Verschoor heeft talloze (internationale) organisaties – groot en klein – ondersteund bij de verandering naar sturen op relaties. Hij is medegrondlegger van Mutual Sustainability en managing partner van Turacien. Dit bureau implementeert bij organisaties een strategie gebaseerd op stakeholderrelaties.
 Piet van Vugt Piet van Vugt
Piet van Vugt heeft aan de HTS Informatica gestudeerd. In 1990 is hij begonnen als zelfstandig ondernemer met het ICT bedrijf Modulair. In een periode van 17 jaar is Van Vugt als entrepreneur betrokken bij een twintigtal ondernemingen. Lijfspreuk: “Degeen die beslist en zich wel eens vergist, brengt meer geld in de kist dan de perfectionist die de aansluiting mist!”
 Richard de Boer Richard de Boer
Richard de Boer is als Business Development Manager actief bij Pink Elephant met een sterke achtergrond in trainingen en organisatieverandering. Afgelopen jaren heeft Richard de organisatie Nobel begeleidt bij de introductie van het stakeholderweb. Wat begon bij een aantal sessies bij het MT, is vandaag de dag de werkwijze bij Nobel.

Het programma voor het ITSMF Cafe op 13 mei ziet er als volgt uit:

Programma
17.30 uur             Inloop met broodje en drankje
18.00 uur             Het Stakeholderweb – de theorie door Kees Verschoor
18.30 uur             Het Stakeholderweb, toegepast binnen Nobel door Piet van Vugt
19.00 uur             Workshop Stakeholderweb door Richard de Boer
19.30 uur             Afsluiting en borrel

Locatie
Pink Elephant en Nobel, Gooimeer 18, 1411 DE Naarden

Aanmelding
U kunt zich voor het ITSMF Cafe aanmelden op Coconut. Mocht u daar vragen over hebben, neemt u dan contact met ons op via info@itsmf.nl of via T 070 89 15 447. De toegang voor leden van itSMF zit inbegrepen in de contributie. Niet-leden zijn van harte welkom en betalen € 35, = entree. Leden hebben toegang tot Coconut: u klikt hier om in te loggen

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail