De ITSM Visie

De ITSM Visie – Waar willen we naartoe?

De eerste fase van onze ITSM Implementatie Model bestaat uit het definiëren van een visie die in lijn is met de strategische doelstellingen van de organisatie. Het belang van het duidelijk omkaderen van de gewenste situatie moet niet worden onderschat. Ten eerste omdat het de opdrachtgever dwingt om goed na te denken over de beweegredenen om dit project te starten. Ten tweede geeft de visie ook een duidelijk beeld voor alle betrokkenen in dit project van de te behalen doelstellingen. Welke resultaten zijn uiteindelijk op de lange termijn belangrijk?

Deze eerste fase – waarbij een heldere visie gedefinieerd wordt – is vaak van cruciaal belang voor een succesvolle ITSM implementatie. De ITSM visie geeft immers richting aan het project, maar bereidt ook alle betrokkenen voor de komende verandering. In die zin is het ook een belangrijke stap in het organisatieveranderingsproces. Door alle stakeholders te betrekken bij deze fase, en goed te informeren, zal de bereidheid om te veranderen alleen maar verder toenemen.

Het op papier zetten van de ITSM Visie blijkt in de praktijk echter vaak geen eenvoudige opgave. Toch is het wenselijk om dat op deze manier te doen, zodat alle betrokkenen zich kunnen identificeren met de doelstellingen van Service Management en de redenen waarom dit project gestart wordt. In deze fase is het belangrijk om zowel de stakeholders van IT als de stakeholders van de Business te betrekken. Eventueel kunnen zelfs outsourcing partners een rol hierin spelen.

Enkele Visie Statements van Projecten waar Pink Elephant aan meegewerkt heeft zijn:

ITSM Visie

Elke visie op zichzelf is correct, zolang de stakeholders uit de organisatie zich hierin herkennen en de visie belangrijk gevonden wordt door alle betrokkenen. De Visie statement is daarbij gedurende het project een herinnering waar de organisatie naartoe gaat.

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail
  • Nieuwsbrief
  • ‘Cybersecurity regained: preparing to face cyber attacks’ is the name of a recent EY Cybersecurity survey. 41 Cybersecurity consultants got together at to take part in the Oceans 99 business
  • Referenties
Scroll

Heb jij ook een prettige trainingservaring opgedaan bij Pink Elephant en wil je deze delen?