ITSM Diensten

IT Service Management Consulting

ITSM Consultancy geeft onze klanten onafhankelijk advies over strategische IT vraagstukken? Pink Elephant geeft richting bij het transformeren van uw IT organisatie binnen de kennisdomeinen IT Service Management, Projectmanagement, IT Governance en IT Security. Onze adviesdiensten zijn hierbij compleet in lijn met onze Best Practice benadering.

Onze consultants adviseren oplossingen die voortkomen uit industrie standaarden (Best Practices), en zijn naast hun ervaring allemaal door APMG gecertificeerd als onafhankelijk consultant. In combinatie met onze marktkennis, helpt Pink Elephant organisaties grip en controle te krijgen over hun IT landschap en de kwaliteit van de IT dienstverlening naar een hoger niveau te brengen. Onafhankelijkheid en objectiviteit zijn hierbij leidend en meetbaar. Binnen de verschillende specialisaties meet Pink Elephant daarom altijd op basis van CMMI volwassenheidsniveaus. Met Pink Elephant ITSM Consultancy boekt u daarom altijd aantoonbaar succes.

Pink Elephant ITSM Adviesdiensten

Een van de diensten die Pink Elephant aanbiedt, is consultancy van opdrachtgevers op het gebied van Service Management, Project Management en IT Governance. Van diagnose / assessment, advisering, ontwikkeling van visie & strategie tot implementatie en nazorg. Pink Elephant biedt totaaloplossingen, maar desgewenst ook losse specifieke kennis. Met als doel processen zo in te richten dat deze bijdragen aan de winstgevendheid van de organisatie. Hieronder een greep uit ons aanbod. Neemt u voor uw specifieke vragen contact met ons op.

ITIL Maturity Level Benchmark

De ITIL Maturity Level Benchmark (PinkSCAN) helpt organisaties bij het maken van keuzes bij het realiseren van procesverbeteringen. Door middel van een assessment wordt een diagnose gemaakt van het huidige volwassenheidsniveau van (de processen in) de organisatie. Het model is ontwikkeld om planmatig processen te verbeteren door middel van evolutionaire groei.  Onderdeel van het assessment is onder andere. een SWOT analyse en interviews aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten en open vragen. Met de uitkomsten van het assessment wordt samen met uw management team  een zogenaamd ITSM Strategic Roadmap opgesteld wat te bewandelen route is om beoogd resultaat te bereiken.  Deze wordt vervolgens vertaald naar een planning voor de kortere termijn met concrete verbeterprojecten en –acties.

PinkSCAN

Business Process Management

Business Process Management is de vlag waaronder het geheel valt van het inrichten, besturen en verbeteren van de processen waarmee de organisatie aan haar klantbehoeften wil voldoen. Pink Elephant kan uw organisatie ondersteunen bij het gehele spectrum:

  • Business Process (re-) Design: analyse, ontwikkeling & testen;
  • Business Process Modeling: het procesmatig vastleggen (modelleren) van de activiteiten;
  • Business Process Intelligence: dashboard ontwikkeling;
  • Business Process Management: het waarborgen van de performance, o.a. Balanced Score Cards en Visual management.

ITSM Verandermanagement

Of het nu kleinschalige veranderingen betreft op project niveau, of grootschalige (cultuur)transformaties: een implementatie zal alléén succesvol zijn indien uw organisatie oog heeft voor verandermanagement. In onze veranderaanpak zijn de principes verankerd van het Change Acceleration Process van GE /  Kotler en leiderschapsprincipes van Stephen Covey. Pink Elephant kan uw organisatie adviseren en ondersteunen, over wat in gegeven situatie de beste veranderstrategie is.

Onze kwalificaties

Pink Elephant is sinds 1980 de voorloper geweest in het professionaliseren van de ITSM industrie op het gebied van Service Management (ITIL®) en Projectmanagement (PRINCE2®). Pink Elephant opereert hierbij compleet ‘vendor’ onafhankelijk, met hoogopgeleide en -gekwalificeerde Pinkers die uw organisatie de beste ondersteuning kunnen bieden voor IT vraagstukken.

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail
  • Nieuwsbrief
  • ‘Cybersecurity regained: preparing to face cyber attacks’ is the name of a recent EY Cybersecurity survey. 41 Cybersecurity consultants got together at to take part in the Oceans 99 business
  • Referenties
Scroll

Heb jij ook een prettige trainingservaring opgedaan bij Pink Elephant en wil je deze delen?