ASL® en BISL® Training

Informatiesystemen en daarmee applicaties leiden een lang leven, voortdurende aanpassingen maken het beheer en vernieuwen van deze systemen steeds ingewikkelder en kostbaarder. Het beheersen van de IT-processen is hiervoor van het grootste belang. De ASL® BISL® Trainingen spelen in op deze vraagstukken.

Application Services Library (ASL®)

De Application Services Library (ASL®) biedt een framework voor het inrichten van Applicatiemanagement. Bij Applicatiemanagement gaat het om het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van applicaties (applicatieprogrammatuur en de (gegevens-)  structuren) en het management van de beheerorganisatie zelf.

ASL® heeft als doel het vak applications management te professionaliseren. Dit wordt bereikt door het bieden van een framework, waarin de processen van applications management tot elkaar in relatie gebracht worden. Daarnaast dient het framework als kapstok om ontwikkelde best practices te categoriseren. Naast het framework omvat ASL® een uniforme woordenlijst. Door het gebruik van deze terminologie kunnen bij het applications management betrokken partijen beter met elkaar communiceren.

Op 19 mei 2009 is de nieuwe versie van ASL®, ‘ASL® 2’, gepresenteerd. De nieuwe versie bevat enkele belangrijke updates, waaronder een aantal extra processen, gericht op afstemming met (andere) leveranciers. Pink Elephant biedt alleen de herziene versie van de ASL® training aan:

Business Information Services Library (BISL®)

De Business Information Services Library is een publieke standaard voor Business Informatiemanagement: functioneel beheer en informatiemanagement. BISL® geeft invulling aan de processen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening vanuit gebruikers- en bedrijfsoptiek te sturen. Het is een samenhangend framework met aandacht voor zowel uitvoerende, sturende als richtinggevende processen en hun onderlinge relaties.

BISL® benadert de informatievoorziening in een organisatie en de daarvoor te gebruiken IT-middelen vanuit het perspectief van de businessorganisatie en de gebruikers van de informatiesystemen. Voorbeelden van namen voor functies en rollen op dit gebied zijn: Functioneel beheerder, Business Systems Administrator, Super User, Informatie-architect, Corporate Information Officer (CIO).

BISL® slaat een brug tussen ICT en bedrijfsproces, en tussen functioneel beheerders en informatiemanagers. Het BISL®-procesmodel geeft inzicht in alle hoofdprocessen van hun werkveld, en de relaties tussen de processen. Het biedt aanknopingspunten voor verbetering van de processen, onder meer via ‘best practices’ en het verschaft een uniforme terminologie. Pink Elephant biedt de volgende BISL® training aan:

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail
  • Nieuwsbrief
  • ‘Cybersecurity regained: preparing to face cyber attacks’ is the name of a recent EY Cybersecurity survey. 41 Cybersecurity consultants got together at to take part in the Oceans 99 business
  • Referenties
Scroll

Heb jij ook een prettige trainingservaring opgedaan bij Pink Elephant en wil je deze delen?