Projectvoorbereiding

Projectvoorbereiding

De projectvoorbereiding is bedoeld om te komen tot een door de organisatie gedragen projectopdracht. De projectmanager heeft in de projectvoorbereiding het oog van de walvis nodig. Het gaat in deze fase namelijk om een nauwkeurige afstemming met de direct betrokkenen rondom het project. Door die afstemming ontstaat een gedragen projectopdracht om het project te starten en een autorisatie van de opdrachtgever voor de eerste fase van het project: de projectinrichting.

IPMA Projectvoorbereiding

Onderwerpen van de Projectvoorbereiding

Binnen de projectvoorbereiding spelen een aantal belangrijke begrippen een sleutelrol:

  1. Projectstart – In dit onderwerp wordt een beeld gegeven van de voorbereiding en de inrichting van het project. Tevens worden de noodzakelijke voorwaarden besproken om een project te kunnen starten. Tot slot wordt een beeld gegeven van de inhoud en betekenis van een Project-Start-Up voor projecten.
  2. Belanghebbenden – Dit onderwerp brengt de verschillende belangengroepen rondom het project in kaart en bespreekt de wijze waarop deze groepen effectief bij het project betrokken kunnen worden. Dit vormt tevens de basis voor het opstellen van het communicatieplan.
  3. Projectorganisatie – Bij de projectorganisatie wordt een beeld geschetst van de wijze waarop de verschillende belangengroepen worden opgenomen in de formele projectorganisatie, welke functies daarin onderscheiden kunnen worden en wat de inhoud is van die verschillende functies. Naast de projectorganisatie krijgen ook besluitvorming- en overlegstructuren aandacht.
  4. Eisen & doelen – In dit onderwerp wordt uitgewerkt hoe projectdoel, -resultaat en –eisen met elkaar samenhangen. Daarnaast is aandacht voor de projectbeoordeling en de zakelijke rechtvaardiging (Business Case) voor het project.
  5. Scope en op te leveren resultaten – In dit onderwerp worden de begrippen scope, afbakening en op te leveren resultaten toegelicht. Tevens wordt aandacht besteed aan configuratiemanagement in projecten.
  6. Risico’s en kansen – Dit onderwerp gaat in op risico- en kansanalyse en risico- en kansmanagement. Tevens wordt ingegaan op de verschillen tussen risico’s en issues en risico’s en ramingen. Ook worden verschillende risicotechnieken besproken.
  7. Projectmanagementsucces – Het projectmanagementsucces brengt ons terug bij de belangengroepen. Nu gaat het erover wat een projectmanager kan doen om de verschillende belangengroepen rondom het project tevreden te stellen ofwel om tot projectsucces te komen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen projectmanagementsucces en projectsucces en tussen succescriteria en succesfactoren.

Samen vormen de bovenstaande 7 onderwerpen een beeld van de belangrijkste elementen, waarmee een projectmanager te maken krijgt in de voorbereiding van het project. Vanuit deze basis kan gewerkt worden aan de projectinrichting.

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail
  • Nieuwsbrief
  • ‘Cybersecurity regained: preparing to face cyber attacks’ is the name of a recent EY Cybersecurity survey. 41 Cybersecurity consultants got together at to take part in the Oceans 99 business
  • Referenties
Scroll

Heb jij ook een prettige trainingservaring opgedaan bij Pink Elephant en wil je deze delen?