Green IT, de hype voorbij

Green IT is zo’n onderwerp is zo’n onderwerp dat een bepaalde periode erg in de belangstelling staat en daarna van de radar lijkt te verdwijnen. De hype fase is voorbij, maar dat betekent niet dat er niets meer gebeurt aan dit front.

Zo is vorig jaar in alle stilte, mede op initiatief van Pink Elephant, een werkgroep gevormd, die zich  tot doel heeft gesteld een Green IT framework te ontwikkelen. Al snel kwamen we erachter dat op een andere plek al heel veel werk op dit vlak verricht was. In opdracht van Essent had een andere werkgroep namelijk al een eerste opzet voor een dergelijk framework gemaakt. We hebben de handen vervolgens ineengeslagen en dat heeft geresulteerd in het Green IT Framework en een begeleidend white paper. Het framework en het whitepaper is te vinden op www.opengreenitpolicy.org .

De Stichting IIP Duurzame ICT bleek bereid om een bijeenkomst op 13 april te organiseren, waar dit framework nader zal worden toegelicht. Ook wordt dan een vragenlijst geïntroduceerd, waarmee diverse Framework parameters kunnen worden bevraagd. Hierdoor kunnen de prestaties van een bedrijf op het gebied van duurzame ICT worden gemeten.

Ik wil graag iedereen, die in dit onderwerp geïnteresseerd is, uitnodigen om aan deze bijeenkomst deel te nemen. De bijeenkomst start om 10:00 uur (inloop en registratie vanaf 9:30 uur) en duurt tot 13:00 uur en vindt plaats in het hoofdkantoor van Essent in Den Bosch. Aanmelden kan via deze link . Tijdens deze bijeenkomst zullen diverse sprekers het woord voeren, waaronder de adviseur Corporate Responsibility bij Essent BV over Green IT in relatie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en Alexander van der Mark, die vanuit Eurogroup Consulting betrokken was bij de eerste opzet van het framework.

Ik zie u graag op de 13de!

René Visser

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail