Gartner stuurt de Cloud architect terug naar school

Gartner stuurt de architect terug naar school

Door: Wim Merlijn

De top 10 trends 2015 van Gartner al gelezen? Uiteraard staat Cloud en Client Computing er bij, maar wat mij ook opvalt is dat zo’n beetje 5 andere trends (nog steeds) te maken hebben met ICT netwerken en infrastructuren. Maar hoe vertaalt u deze trends – of liever Business vraagstukken – nu naar ICT? En hoe past de ICT zich aan deze Business vraagstukken aan? Een belangrijke inhoudelijke rol wordt hierbij ingevuld door de architect. Ik wil u graag meenemen over de veranderingen van de rol van deze architect.

Tot dusver probeerde de ICT de business te volgen. Nieuwe applicaties konden eenvoudig worden ‘geaccepteerd’, omdat alles toch wel gevirtualiseerd wordt. Het eenvoudig en snel uitrollen van nieuwe server(infrastructuren) is commodity geworden. Dat was nog eens een verbetering ten opzicht van zo’n jaar of 8 geleden.

Cloud Architecten, Web en Apps

De innovatieve organisaties kunnen echter niet zonder Web & Apps. Er is steeds meer online inter- en transactie met de klant. De business verwacht dus meer. Dat het altijd sneller en goedkoper moet is genoegzaam wel duidelijk. Maar de eisen aan beveiliging en governance worden ook steeds zwaarder. Een belangrijke bijkomstigheid tegenwoordig is de wens om de kosten daar te leggen waar het hoort en dat alleen nog maar betaald wordt voor wat ook daadwerkelijk wordt gebruikt.

Als u mijn vorige blogs gelezen hebt, lijkt dit laatste wel verdacht veel op Cloud Computing, immers er wordt periodiek alleen doorbelast wat ook wordt gebruikt. En dan moet er ook nog rekening worden gehouden met Consumarisation of IT en Bring / Choose Your Own Device.

Maar bij Cloud Computing heeft u misschien het beeld dat ICT ‘buiten de deur’ staat. Dat kan, maar waarom zou u zelf niet aan Cloud Computing kunnen doen? Natuurlijk maakt u een business case waarin berekend wordt of zelf doen of uitbesteden de beste financiële oplossing is. Maar er zijn ook redenen te bedenken dat ICT gewoonweg niet (geheel of gedeeltelijk) buiten de deur geplaatst mag of kan worden. Hoe dan ook: u kunt zelf een Hybride of Private Cloud bouwen en keuzes maken voor een PaaS, DaaS, IaaS of SaaS technologie. De beheerders en andere middelen heeft u toch al in huis. Maar dan? Hoe dan? Hoe transformeer je de huidige ICT infrastructuur zodanig dat het aan deze belangrijke (business) criteria zal gaan voldoen?:

  1. Time-to-market;
  2. Pay per use;
  3. Secure and compliant;
  4. Resilient;
  5. Always On;

De rol van de Cloud Architect

Daar komt de rol van de Architect, of beter nu: De Cloud Architect, om de hoek kijken. Een belangrijk verschil is echter dat de Architect nu niet meer technologieën, fabrikanten of producten met elkaar moet afwegen. Nee, vanaf nu kijkt de Cloud Architect naar diverse modellen – Delivery, Computing en Service Models – en welk model optimaal kan worden ingezet binnen ICT organisaties.

Deze noodzakelijke functiewijziging komt wel met het besef dat de Cloud Architect een cruciale rol heeft en dat hij meer betrokken moet worden bij business veranderingen. Pas dan kan de Cloud Architect zijn nieuwe rol vervullen: het ontwerpen van een agile business gedreven ICT infrastructuur.

Gartner geeft aan waar organisaties aan denken en of gaan uitvoeren in 2015 en verder. Zoekt u met uw business hier ook aansluiting bi? Laat Gartner dan uw ICT Architect terug naar school sturen… inderdaad de CloudSchool.

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail