De Preciezen versus de Rekkelijken

1609 – 1621: in de gereformeerde gemeenschap is een ernstig conflict uitgebroken over de predestinatieleer, de leer van de voorbeschikking. De aanhangers van de Leidse theoloog Franciscus Gomarus (de Preciezen) geloven dat God heeft voorbeschikt of iemand in de hemel komt of tot de hel verdoemd is. De mens kan daarop dus geen invloed uitoefenen. De aanhangers van Jacobus Arminius (de Rekkelijken) leggen echter de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid. De mens bezit in hun opvattingen een vrije wil om te kiezen tussen een leven van deugd of een leven van zonde.

1993 – 2003: In de ITIL-gemeenschap is een ernstig conflict uitgebroken over de leer van de Processen. Ooit als zeer vernieuwend gepredikt en omarmd door velen (de Rekkelijken) was ITIL een tiental jaren erg in zwang om tenslotte ten onder te gaan aan diegenen (de Preciezen) die van het middel een doel maakten door in beton gegoten werkinstructies en procedures.

2003 – 2009: in de inmiddels uit ITIL ontstane ISO gecertificeerde Procedure-gemeenschap is een ernstig conflict uitgebroken over de leer van de Methoden, Werkinstructies en Voorschriften. De Preciezen geloven dat wat zorgvuldig bedacht en beschreven is met behulp van management theorieën en best practices door iedereen geaccepteerd en uitgevoerd dient te worden. De mensen op de werkvloer (de Rekkelijken) leggen echter de nadruk op hun eigen professionaliteit en eigengereidheid. Zij maken gebruik van de vrije wil van het individu of het team om naar eigen goeddunken te handelen.

2010 – heden: het oude geloof in ITIL herleeft. Inmiddels heeft de ITIL-gemeenschap zich ontwikkeld tot een volwassen wereldgeloof en heeft de toenemende schare aanhangers (de Preciezen) Versie 3 tot het nieuwe testament verklaard. Zij prediken dat zij die hun organisatie aanpassen aan Versie 3 het koninkrijk van Operational Excellence zullen binnentreden. Tevens is er een bijna even grote schare sceptici (de Rekkelijken) ontstaan die nog wel geloven in ITIL, maar ook de weerbarstige dagelijkse praktijk aan den lijve ondervinden. Zij zoeken de weg van de aanpassing van theorie aan de praktijk, zo hun eigen best practice creërend, in de hoop dat deze opgenomen zal worden in een nog nieuwer ITIL-testament.

Ook nu weer dreigt een hevige strijd te ontbranden tussen de Preciezen en de Rekkelijken. De Preciezen beweren (én hebben gelijk!) dat ITIL nooit fatsoenlijk gaat werken als er niet eerst een CMDB en een PDC komt. De Rekkelijken beweren (én hebben gelijk!) dat alle eerdere pogingen veel energie en geld gekost hebben en nooit gebracht wat beloofd. De Rekkelijken rennen richting hun doel zonder vast te leggen hoe ze daar willen komen. De Preciezen leggen iedere stap zorgvuldig vast op weg naar een doel waar ze nooit zullen aankomen. Niet wie gelijk heeft wint, maar wie wint heeft gelijk. Of dit op een bepaald moment de Preciezen of de Rekkelijken zijn maakt echter helemaal niets uit. Omdat zij waarvoor wij geloven, namelijk onze klanten, vol verbazing naar ons kijken en zich afvragen ‘waar zijn zij in Hemelsnaam mee bezig?’

Laten we een historisch besluit nemen! Preciezen en Rekkelijken verenigen zich in een nieuwe gemeenschap: de Respecten. Respect voor doel én middel. Respect voor elkaars andere benadering van de wereld waarin wij leven en waaraan wij werken. Klinkt mooi: ik ben wat ik heb en krijg: Respect.

Van die gemeenschap wil ik wel lid zijn.

Deel via:
LinkedInTwitterFacebookGoogle+WhatsAppEmail