Workshop Sturen van Projecten

Projecten succesvol sturen? Zorg dat u zeker weet wat de rollen, rechten en plichten zijn van een stuurgroep en neem de (juiste) beslissingen. In deze Pink Elephant Education workshop gaan deelnemers uitgebreid in op het nemen van verantwoordelijkheid voor het succes van een project, door zelf de belangrijkste beslissingen te nemen en het project als geheel te beheersen. Onze ervaren trainer gaat daarbij uit van PRINCE2-principes aangevuld met praktijkvoorbeelden, actieve werkvormen en inhoudelijke discussie.

Zie jij wat ik zie?

Deelnemers leren beter begrijpen welke rollen er in een stuurgroep zijn en hoe ze hun eigen rol effectiever en verantwoordelijker uitvoeren volgens PRINCE2-aanpak. Naast het managen en afsluiten van een project is strakke sturing cruciaal voor het succesvolle verloop van een project. Sturing begint bij het afbakenen van doelen: wat moet dit project opleveren. Verstaan alle betrokken partijen daar wel hetzelfde onder? Dat geldt ook voor de voortgang van het project. Welke collectieve visie hebben we op go/no go of startvoorwaarden, op diverse projectfases en op de afsluiting? Om vervolgens overeenstemming te vinden over welke onderwerpen en op welke momenten een stuurgroep tijdens het project beslissingen móet nemen.

Grip en duidelijkheid

Communicatie van en naar de (interne) opdrachtgever of belanghebbenden buiten het project is een belangrijke taak van een stuurgroep. Ook daar reiken we in de workshop praktische en bewezen succesvolle tips en tools voor aan. Deelnemers krijgen inzicht in hun rol in een project en leren de juiste grip te houden en tot duidelijke afspraken te komen. Uiteindelijk zijn deelnemers in staat om zelf doeltreffender te sturen op projecten en hun projectteams krachtiger te laten functioneren.

Generieke informatie cursus

Vaak zijn er twee of meer mensen binnen een organisatie die getraind willen worden. Wij hebben bij deze workshop gemerkt dat bedrijven vaak de voorkeur hebben om deze in-house te organiseren. Daar werken we graag aan mee en maken u op verzoek een aanbieding op maat. Daarbij kan ook de inhoud naar wens aangepast worden.

Neem contact op met een van onze opleidingsadviseurs voor meer informatie.

Kosten

Trainingskosten: € op aanvraag,-
Studiemateriaal: € op aanvraag,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

  • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning
Sorry, no plans available.