Governance & Security

Sourcing Goverance Foundation

De training Sourcing Governance Foundation geeft inzicht in de basisbegrippen van Outsourcing en Sourcing Governance en hoe deze toegepast kunnen worden. Best practice laat zien dat het voor de implementatie en het functioneren van een Sourcing Governance Function noodzakelijk is dat medewerkers zich bewust zijn van de belangrijkste principes en begrippen van outsourcing en sourcing governance en deze ook begrijpen. Tijdens deze training wordt een interactieve benadering gebruikt, waarin lessen, discussies en oefeningen worden gecombineerd.

International Association of Outsourcing Professionals heeft de kwalificatie Sourcing Governance Foundation ontworpen in samenwerking met de International Association of Outsourcing Professionals® (IAOP®).

IAOP® is a Registered Trade Mark of IAOP.

De Training

Participatie van de training en het succesvol afleggen van het examen kwalificeert een individu voor het COS-FP (Certified Outsourcing Specialist™ – Foundation Principles) certificaat van de International Association of Outsourcing Professionals® (IAOP®).

Voordelen voor de individuele deelnemers zijn:

 • Positieve verhoudingen met externe dienstverleners ontwikkelen, gericht op de lange termijn en gebaseerd op het behalen van resultaten.
 • Zich openstellen voor de basisprincipes en vaardigheden van de bedrijfstak die diensten inkoopt, en daar algemene kennis van verwerven.
 • Laten zien dat u kennis bezit die afgemeten kan worden aan een onafhankelijk ontwikkelde verzameling over de hele bedrijfstak geldende standaarden.
 • De uitdagingen begrijpen om een staffunctie een sourcing governance functie in te voeren en uit te oefenen.
 • Certificeringspunten voor PMI PDU en IAOP verdienen.
Doelgroep

De training is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Governance & Security, en is daarom met name geschikt voor:

IT professionals die met oursourcing te maken krijgen

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • De beheersing vanuit het management herstellen en het risico aan de kant van de dienstverleners managen.
 • Verbeterd management van het inhuren voor IT-projecten afleveren, dat leidt tot betere, meer samenhangende resultaten.
 • Bij de staf besef en begrip aanwakkeren voor, of van de voornaamste principes en begrippen van outsourcing and sourcing governance.
 • De veranderende rol van de IT-organisatie begrijpen bij outsourcing en dienovereenkomstig handelen.
 • Kosten verminderen, focus op kerncompetenties, de tijd bekorten om een product op de markt te brengen en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren via een effectief management van outsourcing.
Certificering

APMG Sourcing Governance Foundation


Generieke informatie cursus

U moet de belangrijkste principes en terminologie uit de richtlijn Sourcing Governance te begrijpen. Er wordt in het bijzonder van u verwacht dat zij aantoonbaar kennis en begrip van de onderstaande gebieden hebben:

 1. Kansen, risico’s en vormen van Outsourcing (kennis);
 2. Benadering van Outsourcing via de Levenscyclus (kennis);
 3. Sourcing strategie (kennis, begrip);
 4. Scoping (kennis, begrip);
 5. <

 6. Keuze en due diligence (kennis, begrip);
 7. Contracteren (kennis);
 8. Transitie (kennis, begrip);
 9. Het Demand Supply Governance Framework (DSGF) (kennis, begrip);
 10. Het verwezenlijken van een Demand Supply Organization (kennis, begrip).

Deze cursus is bedoeld voor professionals die voor zowel de klant- als service provider organisatie in de IT industrie werken en weinig werkervaring hebben in outsourcing.

Kosten

Arrangementskosten: € 30,-
Trainingskosten: € 800,-
Studiemateriaal: € 60,-
Examenkosten: € 140,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning
Sorry, no plans available.