Architectuur

SABSA Foundation

SABSA® (Sherwood Applied Business Security Architecture) is een bewezen framework voor Enterprise Security Architetctuur en aanpak voor risicomanagement binnen zowel het bedrijfsleven als de overheid. Het SABSA framework wordt wereldwijd succesvol gebruikt voor Risk Management, Information Assurance en Continuity Management.

De primaire filosofie van het SABSA framework is om altijd terug te redeneren naar de primaire “business requirements” voor informatiebeveiliging. Uit de analyse van de business requirements wordt vervolgens de strategie bepaald, en worden vervolgens processen ingericht en geoptimaliseerd. Een groot verschil met andere methodieken is dan ook dat bij SABSA niet de processen leidend zijn, maar de wensen van de business.

Het SABSA Framework is het gedachtegoed van John Sherwood, die met recht een van de gurus op Security Architectuur genoemd kan worden. Pink Elephant is sinds 2009 de eerste Accredited Training Partner (ATP) van het SABSA Institute.

De Training

Module F1: Security Strategy & Planning

In deze module leert u hoe het SABSA framework u kan helpen een succesvolle security strategie en architectuur te bouwen. Door de presentaties, case studies en workshops wordt deze kennis effectief overgedragen en leert u de security strategie, het ontwerp en beheerprocessen zo te vormen dat u een optimale aansluiting kunt maken tussen de bedrijfsdoelstellingen en de informatieveiligheid.

Module F2: Security Service Management

In deze module bouwt u voort op de kennis uit de module F1 om een ontwikkelpad te kunnen bepalen voor het ontwerpen, opleveren en het ondersteunen van op elkaar afgestemde diensten rond informatiebeveiliging. Door een praktische benadering toe te passen leert de deelnemer een oplossing te ontwerpen, te leveren en te ondersteunen dat naadloos past in de bestaande beheerorganisatie en bedrijfsmodel.

NB: Deze training is in het Engels

Doelgroep

De training SABSA is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Architectuur, en is daarom met name geschikt voor:

CIO / CISO / CTO / CIRO
IT Strategy Consultants
IT Architecten
IT Programma Manager
Software Architecten
Netwerk Architecten
Service Delivery Managers

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Het vaststellen van de informatiearchitectuur en de rol daarvan binnen de moderne organisatie.
 • Het uitleggen van principes, methodes en technieken rond informatiebeveiliging.
 • Het beschrijven van het SABSA model, de SABSA architectuur matrix en de service management matrix gebruik makend van de SABSA terminologie
 • Het verwoorden van de SABSA principes, het framewerk, de benadering en de SABSA lifecycle
 • Het op basis van zakelijke doelstellingen vaststellen van informatiebeveiligingsbehoefte
 • Het beschrijven van methodes voor het bouwen van een business case en de waardepropositie voor de organisatie
 • Het toepassen van de SABSA kernfuncties en principes bij het ontwerp van een informatiebeveiligingsstrategie
 • Het doorvoeren van de architectuur in de processen voor beheer en naleving van complianceregels
 • Het kunnen opbouwen van een gestructureerd overzicht van bedrijfscomponenten
 • Het beschrijven van de security domeinmodellen en het uitleggen van het concept van zakelijke vertrouwensmodellen
Certificering

SABSA Foundation Certificate

Duur

5 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

De cursus heeft een drieledig doel:

 1. U inzicht te geven in het SABSA Framework en de belangrijkste SABSA begrippen, processen en best practices.
 2. U in staat te stellen deze SABSA begrippen en best practices in verband te brengen met uw werksituatie.
 3. U de gelegenheid te geven zich optimaal voor te bereiden op het SABSA® Foundation examen. Dit examen bestaat uit twee modules (F1 en F2).
Examen eisen

Het examen van SABSA is opgebouwd uit twee modules:

 • F1 – Foundation 1
 • F2 – Foundation 2

Om het certificaat te halen moet u beiden modules voldoende maken. Het is wel mogelijk per module een herkansing af te leggen.

Per examen worden de volgende onderwerpen uit de SABSA Matrix behandeld:

 1. What (Assets)
 2. Why (Motivation)
 3. How (Process)
 4. Who (People)
 5. Where (Location)
 6. When (Time)

Het examen bestaat uit multiple-choice vragen. Indien u op op beiden modules voldoende scoort, behaalt u het SABSA Foundation certificaat.

Kosten

Trainingskosten: € 3000,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning
 • 26-11-2018 Incompany training Maandag Amsterdam € 3000
  Planning