Architectuur

SABSA A1 Module: Risk Assurance

SABSA® (Sherwood Applied Business Security Architecture) is een bewezen framework voor Enterprise Security Architetctuur en aanpak voor risicomanagement binne zowel het bedrijfsleven als de overheid. Het SABSA framework wordt wereldwijd succesvol gebruikt voor Risk Management, Information Assurance en Continuity Management.

De primaire filosofie van het SABSA framework is om altijd terug te redeneren naar de primaire “business requirements” voor informatiebeveiliging. Uit de analyse van de business requirements wordt vervolgens de strategie bepaald, en worden vervolgens processen ingericht en geoptimaliseerd. Een groot verschil met andere methodieken is dan ook dat bij SABSA niet de processen leidend zijn, maar de wensen van de business.

Het SABSA Framework is het gedachtegoed van John Sherwood, die met recht een van de gurus op Security Architectuur genoemd kan worden. Pink Elephant is sinds 2009 de eerste Accredited Training Partner (ATP) van het SABSA Institute

De Training

Iedere organisatie heeft meer nodig dan een adequaat informatiebeveiligingsplan; senior management moet kunnen controleren of de doelstellingen en beveiligingsafspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen – dit biedt garantie van een sluitend beveiligingsbeleid. Assurance management is de activiteit die de feedback over de kwaliteit en compleetheid van het beveiligingsbeleid meet, en controleert. Het is een integraal onderdeel van het SABSA framework en is terug te vinden in de SABSA Matrix, kolom 1, rij 6, onder de titel “assurance of operational continuity.”

“Operation continuity” moet hier in de breedste zin van het woord beschouwd worden. Binnen de SABSA methodologie houdt dit in dat zekerheid vereist is dat alle ‘business attributes’ in het ‘SABSA business attribute profile’ ook daadwerkelijk overeenkomen met de doelstellingen die voor ieder attribuut gesteld zijn.

Deze 5-daagse training biedt deelnemers een praktisch overzicht over het ontwerp en de implementatie van een Risk Assurance strategie, in de bredere context van het SABSA enterprise information security architecture and risk management programma. Dit is niet een technische training; deze training beoogt vooral het kunnen toepassen van SABSA modellen en processen om een security strategie te implementeren met alle bijkomende processen.

De Risk Asurrance training bestaat uit presentaties en workshops, aangevuld met case studies die zich de afgelopen jaren in de praktijk hebben voorgedaan. In de workshops werken de deelnemers in kleine groepen, om ideeën en strategieën uit te werken, en om de theorie in de praktijk toe te passen.

NB: Deze training is in het Engels

Doelgroep

De training SABSA is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Architectuur, en is daarom met name geschikt voor:

CIO / CISO / CTO / CIRO
IT Strategy Consultants
IT Architecten
IT Programma Managemer
Software Architecten
Netwerk Architercten
Service Delivery Managers

Certificering

SABSA A1: Risk Assurance certifcaat

Voorkennis

SABSA Foundation

Duur

5 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

NB: Deze training en het examen zijn in het Engels.

De SABSA Advanced trainingen zijn echte ‘Practitioner’ Trainingen. Dit betekent dat de deelnemer actief moet bijdragen en dat de training een workshop benadering heeft.

De deelnemer ontvangt de volgende cursusmaterialen:

  • Een map met de slides, worshop instructies en templates
  • Een USB stick met de cursusslides, herhaling van het Foundation materiaal, Excel templates voor de workshops

Daarnaast wordt van ieder deelnemer verwacht dat hij een laptop meeneemt met standaard Office Applicaties.

Examen eisen

Het examen gaat over het kunnen toepassen van de theorie op bestaande vraagstukken en heeft open vragen.

De indeling van het examen is als volgt:

  • 15 minuten voorbereiding en instructie
  • 2 uur voor het beantwoorden van 2 (uit 5) vragen

Voor deelnemers waarvan Engels niet de moedertaal is, is het toegestaan 25% (30 minuten) extra tijd te gebruiken. Tijdens het examen is het toegestaan op een laptop te werken.

Kosten

Arrangementskosten: € 10,-
Trainingskosten: € 2800,-
Studiemateriaal: € 140,-
Examenkosten: € 360,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

  • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning