Service Management

ITIL® Release, Control and Validation

De training ITIL® Release, Control and Validation is een module die uitvoering ingaat op de Release Cycle van (nieuwe) IT Services. Controle over de inbrengen van IT Services in de organisatie vereist een gestructureerd process. Deze training geeft u praktische richtlijnen voor het ontwerp, de uitvoering en verbetering van de ITIL® processen Configuration Management, Change Management, Release management, Test Management en Validation Management.

ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library, en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse markt geïntroduceerd. De afgelopen dertig jaar heeft ITIL® zich ontwikkeld tot de “Best Practice” op het gebied van Service Management.

Na het volgen van deze training bent u in staat om het de Release-, Control- en Validation processen te bewaken, en de prestaties van deze processen inzichtelijk te maken. Daarnaast leert u hoe deze processen samenhangen in de bredere context van het ITIL® framework.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

De Training

Tijdens deze praktijkgerichte vierdaagse cursus gaat u aan de slag met de ‘Release, Control & Validation’ processen, zoals die binnen ITIL® beschreven zijn. Deze processen zijn noodzakelijk om in staat te zijn IT-diensten overeenkomstig service acceptatie criteria in gebruik te nemen.

De cursus is een combinatie van toelichting door de docent op de betreffende ITIL® theorie, groepsdiscussies en opdrachten, waarmee u leert hoe u de betreffende ITIL® concepten en ‘best practices’ in de praktijk kunt toepassen.

Het ‘ITIL® Intermediate ‘Release, Control and Validation’ examen wordt aansluitend op cursus (aan het einde van de laatste dag) afgenomen.

Doelgroep

De training ITIL® is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Service Management, en is daarom met name geschikt voor:

Service Managers
Release Managers
Change Managers
Testmanagers
Servicedesk Medewerkers

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Het Service Management concept volgens ITIL®;
 • Doelen, begrippen en processen van de servicetransitie fase;
 • De samenhang tussen de release-, control- en vailidation processen;
 • Organisatie, rollen en verantwoordelijkheden;
 • Het belang van release-, control- en validation processen in het leveren van IT diensten;
 • De interactie met de overige processen uit ITIL® Servicelevenscyclus;
 • Het inrichten van release-, control- en validationprocessen in uw eigen organisatie (praktische toepassing);
 • Meetbaar maken van release-, control en validationprocessen;
 • Het belang van IT Security voor de organisatie en de wijze waarop release-, control- en validationprocessen deze IT Security borgen;
 • Uitdagingen en kritische succes- en faalfactoren;
 • Examenvoorbereiding;
 • Examentraining voor het APMG examen.
Certificering

ITIL® Release Control & Validation certicaat

Voorkennis

Om deel te kunnen nemen aan deze ITIL® training, dient u in het bezit te zijn van het ITIL® Foundation certificaat. Deze training levert u 4 credits op in ITIL® Service Management.

Duur

4 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

Drie weken voor aanvang van de cursus ontvangt u:

 • het boek, ‘Release, Control and Validation ITIL® V3 Intermediate Capability Handbook’;
 • tevens ontvangt u vooraf in digitale vorm het cursistenwerkboek de examensyllabus en een proefexamen.

Wij adviseren u om het boek voorafgaande aan de cursus te bestuderen en het proefexamen door te nemen. Op deze wijze bent u optimaal voorbereid op de cursus en het aansluitende examen.

Examen eisen

Het ‘ITIL® Intermediate ‘Release, Control and Validation’ examen duurt 90 minuten en bestaat uit 8 multiple choice vragen, waarbij u afhankelijk van de mate van correctheid van het gekozen antwoordalternatief een aantal punten ontvangt. U moet minimaal 28 van de maximaal 40 punten zien te verwerven. Iedere vraag is gebaseerd op een bij de vraag behorend scenario.

U mag tijdens het examen geen boek(en) of aantekeningen raadplegen. Het examen is in het engels en tijdens het examen mag een woordenboek worden geraadpleegd. Het certificaat levert vier punten voor het ITIL® Expert certificaat op.

Examenspecificaties
Tijdens het examen wordt de kandidaat getest op de volgende onderwerpen:

 1. Introduction to release, control and validation (RVC)
 2. Change management
 3. Service asset and configuration management (SACM)
 4. Service validation and testing (SVT)
 5. Release and deployment management (RDM)
 6. Request fulfilment
 7. Change evaluation
 8. Knowledge management (KM)
 9. Release, control and validation roles and responsibilities
 10. Technology and Implementation Considerations

Pink Elephant is geaccrediteerd om het ITIL® Release, Control and Validation examen af te nemen.

Kosten

Arrangementskosten: € 40,-
Trainingskosten: € 1600,-
Studiemateriaal: € 80,-
Examenkosten: € 240,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning