PRINCE2® Practitioner

PRINCE2® is een gestructureerde projectmethodiek die de professionalisering van projectmanagement vergroot. In de training PRINCE2® Practitioner wordt dieper ingegaan op de principes van projectmatig werken volgens PRINCE2®. PRINCE2® is in 1980 door Pink Elephant op de Nederlandse markt gebracht en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke standaard voor projectmanagement bij vele organisaties in binnen en buitenland.

Na deze training bent u in staat om een project uit te voeren volgens de richtlijnen van het het PRINCE® Framework en kunt u de processen in de dagelijkse praktijk toepassen. U weet welke thema’s, processen en principes er belangrijk zijn, en u kent de verschillende rollen binnen een project.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

De PRINCE2® Practitioner training

PRINCE2® staat voor Projects In Controlled Environment en is een internationaal erkend project management framework. PRINCE2® biedt structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten. Het is een belangrijke standaard voor projectmanagement in veel bedrijven en organisaties.

PRINCE2® Practitioner is het vervolg op de training PRINCE2® Foundation, en biedt een verdieping van de behandelde stof van de Foundation training. De training gaat in op de vraag hoe het theoretische kader van PRINCE2® in de dagelijkse praktijk toe te passen is, en heeft daarom een meer praktijk-georienteerd karakter. Aan de hand van een aantal case-studies en opdrachten leert u projectmatig werken aan de hand van de PRINCE2® methodologie. Deze training is dan ook met name geschikt voor projectmanagers die enige jaren ervaring in de praktijk hebben, en een verdieping van hun kennis willen opdoen.

De PRINCE2® methode is algemeen toepasbaar op alle typen projecten en is helder gestructureerd in een aantal nauwkeurig omschreven stappen. Deze training bereidt u, met enige zelfstudie, uitstekend voor op het PRINCE2® Practitioner examen. Het PRINCE2® Practitioner examen zal separaat worden afgenomen. U kunt uw examen boeken via onze website.

Doelgroep

De training PRINCE2® is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Project Management, en is daarom met name geschikt voor:

 • Projectmanagers
 • Project Management Officers (PMO)
 • Programma managers
 • Stuurgroepen

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Een projectorganisatie en bijbehorende rollen in te richten volgens PRINCE2®;
 • De procesgerichte benadering van de PRINCE2®-methodiek te gebruiken;
 • Risico’s in een project te identificeren en te managen;
 • De randvoorwaarden te creëren voor het succes van uw project;
 • Een resultaatgerichte planning te maken op basis van PRINCE2®;
 • Projecten te starten, bewaken, bijsturen en afronden aan de hand van PRINCE2®;
 • Effectief om te gaan met een project in een continu veranderende omgeving en de daarmee veranderende Business Case zichtbaar en bespreekbaar te maken;
 • Het PRINCE2® Practitioner Examen te behalen (er is ook aanvullende zelfstudie vereist);
 • Starting Up a Project (SU);
 • Initiating a Project (IP);
 • Directing a Project (DP);
 • Controlling a Stage (CS);
 • Managing a Stage Boundary (SB);
 • Managing Product Delivery (MP);
 • Closing a Project (CP);

Certificering

PRINCE2® Practitioner Certficaat

Voorkennis

PRINCE2® Foundation

Duur

2 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.

 

Generieke informatie cursus

De cursus heeft een drieledig doel:

 • U diepgaand inzicht te geven in de PRINCE2® Projectmanagement methodiek;
 • U in staat te stellen de PRINCE2® methodiek toe te passen op uw eigen werksituatie;
 • U in de gelegenheid te stellen zich optimaal voor te bereiden op het PRINCE2® Practitioner examen.

Om deze doelen te kunnen realiseren ontvangt u drie weken voor aanvang van de cursus:

 • Het boek, ‘Managen van Succesvolle Projecten met PRINCE2®’ in combinatie met een leeswijzer;
 • Tevens ontvangt u vooraf het cursistenwerkboek, de examensyllabus en een proefexamen.
Examen eisen

Het PRINCE2® Practitioner examen wordt 2 weken aansluitend aan deze training afgenomen. Het examen bestaat uit 8 open vragen waarbij per vraag 10 punten te verdienen zijn. In totaal kunnen dus 80 punten behaald worden. Bij het behalen van 44 (55%) punten bent u geslaagd. Het examen is open-boek en duurt 2,5 uur.

De exameneisen zijn verdeeld over de volgende onderwerpen:

 • Overview, Principles and Tailoring PRINCE2® to the project environment (OV);
 • Business Case theme (BC);
 • Organization theme (OR);
 • Quality theme (QU);
 • Plans theme (PL);
 • Risk theme (RK);
 • Change theme (CH);
 • Progress theme (PG);
 • Starting up a Project process (SU);
 • Initiating a Project process (IP);
 • Directing a Project process (DPP;
 • Managing a Stage Boundary process (SB);
 • Controlling a Stage process (CS);
 • Managing Product Delivery process (MP);
 • Closing a Project process (CP);

Pink Elephant is geaccrediteerd om het PRINCE2® Practitioner examen af te nemen.

Kosten

Trainingskosten: € 970,-
Examenkosten: € 295,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

PRINCE2 © is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logoTM is a trade mark of the Cabinet Office. Pink Elephant is a licenced affiliate of the Stichting Partners in Business.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning