Project Management

PRINCE2® Practitioner E-learning training

PRINCE2® is een gestructureerde projectmethodiek die de professionalisering van projectmanagement vergroot. In de training PRINCE2® Practitioner wordt dieper ingegaan op de principes van projectmatig werken volgens PRINCE2®. PRINCE2® is in 1980 door Pink Elephant op de Nederlandse markt gebracht en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke standaard voor projectmanagement bij vele organisaties in binnen en buitenland.

Na deze online training (inclusief examen) bent u in staat om een project uit te voeren volgens de richtlijnen van het het PRINCE® Framework en kunt u de processen in de dagelijkse praktijk toepassen. U weet welke thema’s, processen en principes er belangrijk zijn, en u kent de verschillende rollen binnen een project.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

De Training

PRINCE2® staat voor Projects In Controlled Environment en is een internationaal erkend project management framework. PRINCE2® biedt structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten. Het is een belangrijke standaard voor projectmanagement in veel bedrijven en organisaties.

PRINCE2® Practitioner is het vervolg op de training PRINCE2® Foundation, en biedt een verdieping van de behandelde stof van de Foundation training. De training gaat in op de vraag hoe het theoretische kader van PRINCE2® in de dagelijkse praktijk toe te passen is, en heeft daarom een meer praktijk-georienteerd karakter. Aan de hand van een aantal case-studies en opdrachten leert u projectmatig werken aan de hand van de PRINCE2® methodologie. Deze training is dan ook met name geschikt voor projectmanagers die enige jaren ervaring in de praktijk hebben, en een verdieping van hun kennis willen opdoen.

De online E-learning module PRINCE2® Practitioner werkt op basis van het ‘Self Paced Online (SPO)’ principe. Dat betekent dat u de gelegenheid hebt de online module in uw eigen tempo af te leggen op de momenten dat het u uitkomt. U bespaart reistijd, kosten en tijd door te kiezen voor een online module i.p.v. een reguliere klassikale training.

NB: houdt u er rekening mee dat zowel de E-learning module als het online examen in het Engels afgenomen worden

Doelgroep

De training PRINCE2® is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Project Management, en is daarom met name geschikt voor:

Projectmanagers
Project Management Officers (PMO)
Programma managers
Stuurgroepen

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Een projectorganisatie en bijbehorende rollen in te richten volgens PRINCE2®;
 • De procesgerichte benadering van de PRINCE2®-methodiek te gebruiken;
 • Risico’s in een project te identificeren en te managen;
 • De randvoorwaarden te creëren voor het succes van uw project;
 • Een resultaatgerichte planning te maken op basis van PRINCE2®;
 • Projecten te starten, bewaken, bijsturen en afronden aan de hand van PRINCE2®;
 • Effectief om te gaan met een project in een continu veranderende omgeving en de daarmee veranderende Business Case zichtbaar en bespreekbaar te maken;
 • Het PRINCE2® Practitioner Examen te behalen (er is ook aanvullende zelfstudie vereist);
 • Starting Up a Project (SU);
 • Initiating a Project (IP);
 • Directing a Project (DP);
 • Controlling a Stage (CS);
 • Managing a Stage Boundary (SB);
 • Managing Product Delivery (MP);
 • Closing a Project (CP);
Certificering

PRINCE2® Practitioner Certficaat

Voorkennis

PRINCE2® Foundation

Duur

90 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

De cursus heeft een drieledig doel:

 • U diepgaand inzicht te geven in de PRINCE2® Projectmanagement methodiek;
 • U in staat te stellen de beginselen van PRINCE2® toe te passen in uw werksituatie;
 • U in de gelegenheid te stellen zich optimaal voor te bereiden op het PRINCE2® Practitioner examen.

Nadat u zich heeft ingeschreven voor de cursus en de betaling is ontvangen ontvang u van ons een inlogcode en wachtwoord.

NB: Houd u er rekening mee dat deze training en het examen in het Engels worden afgenomen.

Examen eisen

Het PRINCE2® Practitioner examen wordt 2 weken aansluitend aan deze training afgenomen. Het examen bestaat uit 8 open vragen waarbij per vraag 10 punten te verdienen zijn. In totaal kunnen dus 80 punten behaald worden. Bij het behalen van 44 (55%) punten bent u geslaagd. Het examen is open-boek en duurt 2,5 uur.

De exameneisen zijn verdeeld over de volgende onderwerpen:

 • Overview, Principles and Tailoring PRINCE2® to the project environment (OV);
 • Business Case theme (BC);
 • Organization theme (OR);
 • Quality theme (QU);
 • Plans theme (PL);
 • Risk theme (RK);
 • Change theme (CH);
 • Progress theme (PG);
 • Starting up a Project process (SU);
 • Initiating a Project process (IP);
 • Directing a Project process (DPP;
 • Managing a Stage Boundary process (SB);
 • Controlling a Stage process (CS);
 • Managing Product Delivery process (MP);
 • Closing a Project process (CP);
Kosten

Trainingskosten: € 625,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning