PRINCE2®

PRINCE2® is een gestructureerde projectmethodiek die de professionalisering van projectmanagement vergroot. In de training PRINCE2® Foundation wordt ingegaan op de principes van projectmatig werken volgens PRINCE2®. PRINCE2® is in 1980 door Pink Elephant op de Nederlandse markt gebracht en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke standaard voor projectmanagement bij vele organisaties in binnen en buitenland.

Na deze training bent u in staat om een project uit te voeren volgens de richtlijnen van het PRINCE2® Framework. U weet welke thema’s, processen en principes er belangrijk zijn, en u kent de verschillende rollen binnen een project.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

De PRINCE2® Foundation Training

PRINCE2® staat voor Projects In Controlled Environments en is een internationaal erkend projectmanagement framework. PRINCE2® biedt structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten. Het is een belangrijke standaard voor projectmanagement in veel bedrijven en organisaties.

PRINCE2® Foundation levert een solide theoretische basis op. De methode is algemeen toepasbaar op alle typen projecten en is helder gestructureerd in een aantal nauwkeurig omschreven stappen. Deze training bereidt u, met enige zelfstudie uitstekend voor op het PRINCE2® Foundation examen. Het PRINCE2® Foundation examen zal separaat worden afgenomen. U kunt uw examen boeken via onze website.

Doelgroep

De training PRINCE2® Foundation is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Project Management, en is daarom met name geschikt voor:

 • Projectmanagers
 • Project Management Officers (PMO)
 • Programma managers
 • Stuurgroepen

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • het belang en de kenmerken van projectmatig werken en de succes- en faalfactoren van projectmatig werken;
 • de basisprincipes (uitgangspunten, doel en scope) en basisbegrippen van projectmatig werken volgens PRINCE2®;
 • de relatie van projecten tot de businessomgeving;
 • het doel, de activiteiten (subprocessen) en producten van de hoofdprocessen;
 • de onderlinge relaties tussen de hoofdprocessen van PRINCE2®;
 • het belang van tijdige en inhoudelijk juiste communicatie met opdrachtgevers;
 • Starting Up a Project (SU);
 • Initiating a Project (IP);
 • Directing a Project (DP);
 • Controlling a Stage (CS);
 • Managing a Stage Boundary (SB);
 • Managing Product Delivery (MP);
 • Closing a Project (CP);
 • Examenvoorbereiding;
 • Afleggen van het APMG examen.

Certificering

PRINCE2® Foundation Certificaat

Duur

3 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.

 

Generieke informatie cursus

De cursus heeft een drieledig doel:

 • U inzicht te geven in de PRINCE2® Projectmanagement methodiek;
 • U in staat te stellen de basisbeginselen van PRINCE2® in verband te brengen met uw werksituatie;
 • U in de gelegenheid te stellen zich optimaal voor te bereiden op het PRINCE2® Foundation examen.

Om deze doelen te kunnen realiseren ontvangt u drie weken voor aanvang van de cursus het cursistenwerkboek, de examensyllabus en een proefexamen.

Examen eisen

Het PRINCE2® Foundation examen zal separaat worden afgenomen. U kunt uw examen boeken via onze website. Het examen bestaat uit 75 mulitple choice vragen (waarvan 5 testvragen die niet meetellen voor de score). Bij 35 correcte antwoorden (50%) bent u geslaagd.

De exameneisen zijn verdeeld over de volgende onderwerpen:

 • Overview, Principles and Tailoring PRINCE2® to the project environment (OV);
 • Business Case theme (BC);
 • Organization theme (OR);
 • Quality theme (QU);
 • Plans theme (PL);
 • Risk theme (RK);
 • Change theme (CH);
 • Progress theme (PG);
 • Starting up a Project process (SU);
 • Initiating a Project process (IP);
 • Directing a Project process (DPP;
 • Managing a Stage Boundary process (SB);
 • Controlling a Stage process (CS);
 • Managing Product Delivery process (MP);
 • Closing a Project process (CP);

Pink Elephant is door PeopleCert geaccrediteerd om het PRINCE2® Foundation examen af te nemen.

Kosten

Trainingskosten: € 1370,-
Examenkosten: € 205,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

PRINCE2® is a [registered] trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.  .

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning
 • 03-10-2018 Dag Woensdag Naarden € 1370
  Planning
 • 03-10-2018 Dag Woensdag Den Bosch € 1370
  Planning
 • 05-11-2018 Dag Maandag Naarden € 1370
  Planning
 • 05-11-2018 Dag Maandag Den Bosch € 1370
  Planning