Project Management

PRINCE2® Foundation E-learning training

PRINCE2® is een gestructureerde projectmethodiek die de professionalisering van projectmanagement vergroot. In de training PRINCE2® Foundation wordt ingegaan op de principes van projectmatig werken volgens PRINCE2®. PRINCE2® is in 1980 door Pink Elephant op de Nederlandse markt gebracht en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke standaard voor projectmanagement bij vele organisaties in binnen en buitenland.

Na deze online training training (inclusief APMG examen) bent u in staat om een project uit te voeren volgens de richtlijnen van het het PRINCE2® Framework. U weet welke thema’s, processen en principes er belangrijk zijn, en u kent de verschillende rollen binnen een project.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

De Training

PRINCE2® staat voor Projects In Controlled Environments en is een internationaal erkend projectmanagement framework. PRINCE2® biedt structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten. Het is een belangrijke standaard voor projectmanagement in veel bedrijven en organisaties.

PRINCE2® Foundation levert een solide theoretische basis op. De methode is algemeen toepasbaar op alle typen projecten en is helder gestructureerd in een aantal nauwkeurig omschreven stappen. Deze training bereidt u, met enige zelfstudie uitstekend voor op het PRINCE2® Foundation examen.

De online E-learning module PRINCE2® Foundation werkt op basis van het ‘Self Paced Online (SPO)’ principe. Dat betekent dat u de gelegenheid hebt de online module in uw eigen tempo af te leggen op de momenten dat het u uitkomt. U bespaart reistijd, kosten en tijd door te kiezen voor een online module i.p.v. een reguliere klassikale training.

NB: houdt u er rekening mee dat de startdatum van deze E-learning variabel is en dat u de inloggegevens binnen 48 uur kunt ontvangen na inschrijven.

Doelgroep

De training PRINCE2® is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Project Management, en is daarom met name geschikt voor:

Projectmanagers
Project Management Officers (PMO)
Programma managers
Stuurgroepen

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Het belang en de kenmerken van projectmatig werken en de succes- en faalfactoren van projectmatig werken;
 • de basisprincipes (uitgangspunten, doel en scope) en basisbegrippen van projectmatig werken volgens PRINCE2®;
 • de relatie van projecten tot de businessomgeving;
 • het doel, de activiteiten (subprocessen) en producten van de hoofdprocessen;
 • de onderlinge relaties tussen de hoofdprocessen van PRINCE2®;
 • het belang van tijdige en inhoudelijk juiste communicatie met opdrachtgevers;
 • Starting Up a Project (SU);
 • Initiating a Project (IP);
 • Directing a Project (DP);
 • Controlling a Stage (CS);
 • Managing a Stage Boundary (SB);
 • Managing Product Delivery (MP);
 • Closing a Project (CP);
 • Examenvoorbereiding;
 • Afleggen van het APMG examen.
Certificering

PeopleCert PRINCE2® Foundation

Duur

90 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

De cursus heeft een drieledig doel:

 • U inzicht te geven in de PRINCE2® Projectmanagement methodiek;
 • U in staat te stellen de basisbeginselen van PRINCE2® in verband te brengen met uw werksituatie;
 • U in de gelegenheid te stellen zich optimaal voor te bereiden op het PRINCE2® Foundation examen.

Nadat u zich heeft ingeschreven voor de cursus en de betaling is ontvangen ontvang u van ons een inlogcode en wachtwoord.

NB: Houd u er rekening mee dat deze training en het examen in het Engels worden afgenomen.

Examen eisen

Het PRINCE2® Foundation examen wordt direct aansluitend aan deze training afgenomen. Het examen bestaat uit 75 mulitple choice vragen (waarvan 5 testvragen die niet meetellen voor de score). Bij 35 correcte antwoorden (50%) bent u geslaagd.

De exameneisen zijn verdeeld over de volgende onderwerpen:

 • Overview, Principles and Tailoring PRINCE2® to the project environment (OV);
 • Business Case theme (BC);
 • Organization theme (OR);
 • Quality theme (QU);
 • Plans theme (PL);
 • Risk theme (RK);
 • Change theme (CH);
 • Progress theme (PG);
 • Starting up a Project process (SU);
 • Initiating a Project process (IP);
 • Directing a Project process (DPP;
 • Managing a Stage Boundary process (SB);
 • Controlling a Stage process (CS);
 • Managing Product Delivery process (MP);
 • Closing a Project process (CP);

Pink Elephant is geaccrediteerd om het PRINCE2® Foundation examen af te nemen.

Kosten

Trainingskosten: € 350,-
Examenkosten: € De prijs is incl. examen,-

Additionele kosten

De PRINCE2® Foundation e-learning is onderdeel van de Pink Elephant Elementals Suite van het Online leerplatform.

Alle Pink Elephant prijzen zijn exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning
 • 01-07-2018 E-learning Zondag E-learning € 350
  Planning
 • 01-08-2018 E-learning Woensdag E-learning € 350
  Planning
 • 01-09-2018 E-learning Zaterdag E-learning € 350
  Planning
 • 01-10-2018 E-learning Maandag E-learning € 350
  Planning
 • 01-11-2018 E-learning Donderdag E-learning € 350
  Planning
 • 01-12-2018 E-learning Zaterdag E-learning € 350
  Planning