Project Management

PRINCE2® Fast Track

PRINCE2® is een gestructureerde projectmethodiek die de professionalisering van projectmanagement vergroot. In de training PRINCE2® Foundation wordt ingegaan op de principes van projectmatig werken volgens PRINCE2®. PRINCE2® is in 1980 door Pink Elephant op de Nederlandse markt gebracht en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke standaard voor projectmanagement bij vele organisaties in binnen en buitenland.

Na deze training bent u in staat om een project uit te voeren volgens de richtlijnen van het PRINCE2® Framework. U weet welke thema’s, processen en principes er belangrijk zijn, en u kent de verschillende rollen binnen een project.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

De Training

PRINCE2® staat voor Projects In Controlled Environments en is een internationaal erkend projectmanagement framework. PRINCE2® biedt structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten. Het is een belangrijke standaard voor projectmanagement in veel bedrijven en organisaties.

De Prince2® Fast Track is een combinatie van twee trainingen:

  • Prince2® Foundation
  • Prince2® Practitioner

Als u aan deze training deelneemt schrijft u zich dus eigenlijk in voor twee trainingen die we bij Pink Elephant gecombineerd hebben.

Prince2 Foundation

PRINCE2® Foundation levert een solide theoretische basis op. De methode is algemeen toepasbaar op alle typen projecten en is helder gestructureerd in een aantal nauwkeurig omschreven stappen. Deze training bereidt u, met enige zelfstudie uitstekend voor op het PRINCE2® Foundation examen. Dit examen wordt direct aan het einde van de training afgenomen.

Prince2 Practitioner

PRINCE2® Practitioner is het vervolg op de training PRINCE2® Foundation, en biedt een verdieping van de behandelde stof van de Foundation training. De training gaat in op de vraag hoe het theoretische kader van PRINCE2® in de dagelijkse praktijk toe te passen is, en heeft daarom een meer praktijk-georienteerd karakter. Aan de hand van een aantal case-studies en opdrachten leert u projectmatig werken aan de hand van de PRINCE2® methodologie. Deze training is dan ook met name geschikt voor projectmanagers die enige jaren ervaring in de praktijk hebben, en een verdieping van hun kennis willen opdoen.

De PRINCE2® methode is algemeen toepasbaar op alle typen projecten en is helder gestructureerd in een aantal nauwkeurig omschreven stappen. Deze training bereidt u, met enige zelfstudie, uitstekend voor op het PRINCE2® Practitioner examen. Dit examen wordt aan het einde van de training afgenomen.

Doelgroep

De training PRINCE2® is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Project Management, en is daarom met name geschikt voor:

Projectmanagers
Project Management Officers (PMO)
Programma managers
Stuurgroepen

Duur

5 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

De cursus heeft een drieledig doel:

  • U diepgaand inzicht te geven in de PRINCE2® Projectmanagement methodiek;
  • U in staat te stellen de PRINCE2® methodiek toe te passen op uw eigen werksituatie;
  • U in de gelegenheid te stellen zich optimaal voor te bereiden op het PRINCE2® Practitioner examen.

Om deze doelen te kunnen realiseren ontvangt u drie weken voor aanvang van de cursus:

  • Het boek, ‘Managen van Succesvolle Projecten met PRINCE2®’ in combinatie met een leeswijzer;
  • Tevens ontvangt u vooraf het cursistenwerkboek, de examensyllabus en een proefexamen.
Examen eisen

Het PRINCE2® Foundation examen wordt direct aansluitend aan deze training afgenomen. Het examen bestaat uit 75 mulitple choice vragen (waarvan 5 testvragen die niet meetellen voor de score). Bij 35 correcte antwoorden (50%) bent u geslaagd.

Het PRINCE2® Practitioner examen wordt 2 weken aansluitend aan deze training afgenomen. Het examen bestaat uit 8 open vragen waarbij per vraag 10 punten te verdienen zijn. In totaal kunnen dus 80 punten behaald worden. Bij het behalen van 44 (55%) punten bent u geslaagd. Het examen is open-boek en duurt 2,5 uur.

Pink Elephant is door APMG geaccrediteerd om het PRINCE2® Foundation en Practitioner examen af te nemen.

Kosten

Trainingskosten: € 1710,-
Examenkosten: € 535,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

  • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning