Service Management

ITIL® Planning, Protection and Optimization

Continuïteit van services is essentieel voor iedere organisatie. Planning, Protection en Optimization van services zorgen voor continuïteit. Het managen van vraag, capaciteit en beschikbaarheid staat hierbij centraal. Dat maakt de module onmisbaar voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij aanbieden van services of verantwoordelijk is voor het functioneren ervan. De ITIL® Training Planning, Protection & Optimization geeft u praktische richtlijnen voor het ontwerp, de uitvoering en het verbeteren van de ITIL® processen Capacity Management, Availiability Management, IT Service Continuity Management en Information Security Management.

ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library, en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse markt geïntroduceerd. De afgelopen dertig jaar heeft ITIL® zich ontwikkeld tot de “Best Practice” op het gebied van Service Management.

Na het volgen van deze training bent u in staat gecontroleerd en gestructureerd nieuwe IT Service in uw organisatie door te voeren. Een goede planning en borging van uw processen is hierbij van wezenlijk belang.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

De Training

Tijdens deze praktijkgerichte vierdaagse cursus gaat u aan de slag met de ‘Planning, Protection & Optimization’ processen, zoals die binnen ITIL® beschreven zijn. Deze processen zijn noodzakelijk om voldoende zekerheid te kunnen geven over de kwaliteit van IT-diensten in relatie tot de gemaakte afspraken daarover.

De cursus is een combinatie van toelichting door de docent op de betreffende ITIL® theorie, groepsdiscussies en opdrachten, waarmee u leert hoe u de betreffende ITIL® concepten en ‘best practices’ in de praktijk kunt toepassen. Het ‘ITIL® Intermediate ‘Protection and Optimization’ examen wordt aansluitend op cursus (aan het einde van de laatste dag) afgenomen.

Doelgroep

De training ITIL® is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Service Management, en is daarom met name geschikt voor:

Service Managers
Change Managers
Security Officers
Capacity Managers
Teamleiders

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Introductie Service Management volgens ITIL®;
 • Doelen, begrippen en processen van de servicetransitie fase van de servicelevenscyclus;
 • De processen die zich bezighouden met Planning, Protection and Optimization;
 • Het plannen van de uitrol van nieuwe IT services en de wijze hoe u uw capaciteit kunt voorbereiden;
 • Het inrichten van het Availability Management proces zodat IT services beschikbaar zijn;
 • Het borgen van het IT Service Continuity Management proces dat zorgt dat u na rampen wwer operationeel kunt worden;
 • Het belang van IT Information Security in uw organisatie en de wijze waarop u dit kan inrichten;
 • De samenhang van Planning, Protection and Optimization met andere ITIL® processen;
 • Praktische toepassingen voor de uitrol van de processen in uw organisatie;
 • Examentraining;
 • Examenvoorbereiding voor het APMG examen.
Certificering

ITIL® Planning Protection and Optimization

Voorkennis

Om deel te kunnen nemen aan deze ITIL® training, dient u in het bezit te zijn van het ITIL® Foundation certificaat. Deze training levert u 4 credits op in ITIL® Service Management.

Duur

4 dagen. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

Drie weken voor aanvang van de cursus ontvangt u:

 • het boek, ‘Planning, Protection and Optimization ITIL® Intermediate Capability Handbook’;
 • tevens ontvangt u vooraf in digitale vorm het cursistenwerkboek de examensyllabus en een proefexamen.

Wij adviseren u om het boek voorafgaande aan de cursus te bestuderen en het proefexamen door te nemen. Op deze wijze bent u optimaal voorbereid op de cursus en het aansluitende examen.

Examen eisen

Het ‘ITIL® Intermediate ‘Protection and Optimization’ examen duurt 90 minuten en bestaat uit 8 multiple choice vragen, waarbij u afhankelijk van de mate van correctheid van het gekozen antwoordalternatief een aantal punten ontvangt. U moet minimaal 28 van de maximaal 40 punten zien te verwerven. Iedere vraag is gebaseerd op een bij de vraag behorend scenario.

U mag tijdens het examen geen boek(en) of aantekeningen raadplegen. Het examen is in het engels en tijdens het examen mag een woordenboek worden geraadpleegd. Het certificaat levert vier punten voor het ITIL® Expert certificaat op.

Examenspecificaties
Tijdens het examen wordt de kandidaat getoetst op de volgende onderwerpen:

 1. Introduction to Planning, Protection and Optimization
 2. Capacity Management
 3. Availability Management
 4. IT Service Continuity Management (ITSCM)
 5. Information Security Management
 6. Demand Management
 7. Challenges, Critical Success Factors and Risks
 8. Planning, Protection and Optimization Roles and Responsibilities
 9. Technology and Implementation Considerations

Pink Elephant is geaccrediteerd om het ITIL® Planning, Protection and Optimization examen af te nemen.

Kosten

Trainingskosten: € 1720,-
Examenkosten: € 240,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning
 • 03-07-2018 Incompany training Dinsdag Naarden € 1720
  Planning