Lean IT® richt zich specifiek op de toepassing van Lean binnen IT-processen. Na succesvolle toepassing in productie (Lean manufacturing) en dienstverlening (Lean services), maakt de toepassing van Lean in IT de laatste jaren een sterke ontwikkeling door. De Lean principes hebben betrekking op het verhogen van de waarde voor de klant, het verwijderen van verspilling (werk dat geen waarde toevoegt), het management als facilitator, het betrekken van alle medewerkers in de organisatie, continue verbetering en waarde borgen met minder werk.

Organisaties halen steeds meer voordeel door Lean IT® toe te passen binnen de IT afdelingen. Kaizen (Kai = veranderen, Zen = naar het goede) is een continue verbeteringsaanpak die wordt ondersteund met de managementcyclus DMAIC. Dit is een projectmatige aanpak met als uitgangspunt een gedefinieerde, noodzakelijke verbetering, gebaseerd op een erkend en geprioriteerd probleem. Als communicatiemiddel wordt de A3-methode gebruikt als basis voor het geleidelijk voltooien van een verbetervoorstel.

De Lean IT Kaizen Lead training

De LeanIT Kaizen Lead training gaat een stap verder dan de foundation training. Bij deze training geven we handvatten op het gebied van continue verbetering, zodat u deze direct in uw eigen bedrijf/praktijk kan toepassen. Een Lean IT Kaizen Lead werkt aan verbetering op basis van Lean-principes. De Lean IT Kaizen Lead kan afkomstig zijn uit elke laag en uit elke afdeling van de IT-organisatie.

De Lean IT Kaizen Lead training is een driedaagse training waarin uitgebreid wordt ingegaan op  de belangrijkste zaken rond het organiseren en uitvoeren van een Kaizen-event. De DMAIC-methode voor probleemoplossing komt veel uitvoeriger aan bod dan bij de Foundation-training. Daarnaast laten we zien hoe de uitkomsten van een Kaizen-event met behulp van de A3-methode kunnen worden vastgelegd en gecommuniceerd. De training heeft als doel u kennis bij te brengen die u via praktische opdrachten ook leert toe te passen. Hierdoor bent u na afloop in staat om vol zelfvertrouwen een Kaizen-event te leiden.

Leerdoelen

Na het volgen van deze training bent u bekend met de belangrijkste begrippen uit Kaizen en beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • Organiseren van een Kaizen-event
 • Leiden van een Kaizen-event
 • Kennis over het DMAIC-model overdragen op anderen
 • Identificeren en definiëren van problemen
 • Opstellen van een dataverzamelplan
 • Achterliggende oorzaak van problemen analyseren
 • Inzicht in verschillende verbetermethoden en weten hoe u deze kunt toepassen
 • Opstellen van een beheerplan
 • Duurzaamheid van verbeteringen waarborgen

Trainingsmateriaal

Deelnemers ontvangen een (digitaall) Lean IT Kaizen Lead-werkboek dat aangeboden wordt binnen onze leeromgeving. In de leeromgeving zijn alle presentatiematerialen opgenomen die tijdens de training worden gebruikt. Bovendien treft u hier de syllabus van de Lean IT Association en een woordenlijst aan. Tevens wordt u door ons adaptieve leersysteem getriggerd om te oefenen met (examen) vragen en voorbeeldcases.

Vereiste voorkennis

Deelnemers dienen de training Lean IT Foundation met een certificaat te hebben afgerond om aan deze training te kunnen deelnemen.

Certificering

Pink is mede-oprichter van de Lean IT Association (LITA). Deze organisatie bepaalt de standaarden op het gebied van Lean IT kennis en kunde. De kwaliteit van de training, het lesmateriaal en de trainers zijn beoordeeld en geaccrediteerd volgens LITA normen. Na deelname bent u voorbereid op het officiële LITA examen van APMG. Het examen kunt u tijdens de examensessies van Pink op diverse locaties en wekelijks afnemen.

Generieke informatie cursus

Na het volgen van deze training bent u bekend met de belangrijkste begrippen uit Kaizen en beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • Organiseren van een Kaizen-event
 • Leiden van een Kaizen-event
 • Kennis over het DMAIC-model overdragen op anderen
 • Identificeren en definiëren van problemen
 • Opstellen van een dataverzamelplan
 • Achterliggende oorzaak van problemen analyseren
 • Inzicht in verschillende verbetermethoden en weten hoe u deze kunt toepassen
 • Opstellen van een beheerplan
 • Duurzaamheid van verbeteringen waarborgen
Kosten

Trainingskosten: € 1500,-
Examenkosten: € 227,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning
 • 29-10-2018 Klassikaal Maandag Naarden € 1500
  Planning
 • 12-12-2018 Klassikaal Woensdag Naarden € 1500
  Planning