Service Management
De Training

Contractmanagers krijgen regelmatig te maken met de juridische kanten van contracten. In deze eendaagse cursus leert u de juridische basiskennis die u nodig heeft om uw werk als contractmanager met kennis van zaken te kunnen uitvoeren. U bent bekend met de meest voorkomende juridische valkuilen die u in de praktijk van contractmanagement tegenkomt, zodat u deze kunt herkennen en erop kunt anticiperen. De training biedt een gedegen kennismaking met de juridische kant van contracten en biedt u tevens voorbeeld contracten en checklists.

De cursusdag bestaat uit drie delen. Het eerste deel is de inleiding tot contracten en het contracteringsproces. Daarbij wordt aandacht besteed aan de wettelijke regeling voor contracten en de wijze waarop contracteringsprocessen verlopen. Het tweede deel betreft het opstellen en beoordelen van contracten. Daarin worden diverse contractsonderwerpen aan de orde gesteld zoals aansprakelijkheid, garanties, oplevering en intellectuele eigendomsrechten. Het derde deel betreft geschillenbeslechting. Aandacht voor rechtspraak door de (overheids)rechter en daarnaast alternatieve vormen van geschillenbeslechting zoals mediation en arbitrage.

Leerresultaat

Na de training heeft u
• Kennis van de belangrijkste juridische terminologie in en rond (IT-)contracten;
• Inzicht in valkuilen en veel gemaakte fouten, waardoor u juridische complicaties en risico’s kunt signaleren;
• Basiskennis over het opstellen/beoordelen van contracten vanuit juridische perspectief;
• Inzicht in de verschillende vormen van juridische geschillenbeslechting (arbitrage, mediation, rechtspraak);

Doelgroep

De training Contract Management is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Service Management, en is daarom met name geschikt voor:

Contractmanagers die snel over de minimaal benodigde juridische basiskennis willen beschikken om hun werk als contractmanager goed te kunnen uitvoeren.

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Deel 1 Inleiding contracten en contracteringsproces
 • Wettelijke regeling van contracten
 • Totstandkoming van contracten
 • Contracteringsproces
 • Algemene voorwaarden
 • Deel 2 Opstellen en beoordelen van contracten
 • Prijs en betaling
 • Ontbinding/opzegging
 • Exit afspraken
 • Garanties
 • Aansprakelijkheid
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Deel 3 Geschillenbeslechting
 • In gebreke stelling
 • Rechtspraak
 • Mediation
 • Arbitrage
 • Bindend advies
Duur

1 dag. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Generieke informatie cursus

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist, maar het verhoogt het rendement van de training als u in het vakgebied van contractmanagement werkzaam bent.

Werkvormen

De theorie in de training wordt afgewisseld met discussie over de eigen situatie, opdrachten en oefeningen.

Vervolgtrainingen

In de leerlijn voor contractmanagers zijn diverse aanvullende trainingen beschikbaar.

Ten eerste de trainingen voor de methode CATS CM

• Contractmanagement CATS CM Foundation
• Contractmanagement CATS CM Practitioner

Daarnaast de trainingen

• Contractmanagement Expert – de vaardige contractmanager
• Verdieping Juridische zaken voor contractmanagers: 1) Service Level Agreements in juridisch perspectief voor contractmanagers 2) Financiële zaken voor contractmanagers
• Cloud computing contracten in juridisch perspectief voor contractmanagers
• Proceseigenaarschap voor contractmanagement
• Contractmanagement workshop voor contracteigenaren en lijnmanagers.

Kosten

Trainingskosten: € 725,-

Additionele kosten

Alle Pink Elephant prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee, en exclusief BTW. Voor BTW vrijgestelde instanties hebben wij de mogelijkheid te factureren tegen een BTW 0% tarief.

Mocht u interesse hebben om te overnachten, dan hebben wij een speciaal hotel arrangement. Neem contact op met een van onze medewerkers voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties

Selecteer maand

Selecteer locatie

 • Startdatum Variant Dag Locatie Pricing Inschrijven Planning
 • 25-09-2017 D Maandag NBC Congrescentrum € 725
  Planning
 • 12-12-2017 D Dinsdag NBC Congrescentrum € 725
  Planning